A

Spansk grammatik

Præpositioner

Præpositioner danner sammen med en styrelse præpositionsled.

I dette eksempel er præpositionen fremhævet med fed, og styrelsen er understreget.
La muñeca en tu mano es antigua. Dukken i din hånd er antik.

Præpositionen anbringes lige foran sin styrelse, ligesom det er normalt på dansk. Imidlertid kan vi finde på at adskille præpositionen fra sin styrelse som vist nedenfor:

La muñeca con que juegas es antigua. Den dukke, som du leger med, er antik.
La muñeca con que juegas es antigua. Den dukke, med hvilken du leger, er antik.

Som det er vist, samler vi, hvis vi bruger en form af "hvilken", mens vi lader præpositionen flyve som en slags adverbium, hvis vi bruger "som". Dette gælder dog kun for de adjektiviske ledsætninger, hvor vi kan bruge "som".

Præpositionernes styrelse er altid noget substantivisk:

et substantivvive en la casahun bor i huset
et adjektivvive en la blancahun bor i det hvide
et pronomenvive en estahun bor i dette
en infinitivestá en la casa para trabajarhun er i huset for at arbejde
en substantivisk sætningestá en Dinamarca para que la familia sobrevivahun er i Danmark for at familien kan overleve

Der findes simple og sammensatte præpositioner. Her nævnes de fleste simple samt de mest hyppige sammensatte. Det mest hyppige af de simple er beskrevet mere udførligt nedenfor.

Problemet med præpositioner...

Præpositionerne ordner primært rummet omkring os. Lad os se på disse to udtryk:

han er i togethan sidder eller befinder sig inde i toget
han er på togethan er steget på toget - eller han er ovenpå toget.

Eksemplet skulle gerne vise, at vi som danskere har en klar fornemmelse af, at 'på' orgarniserer rummet vertikalt, mens 'i' laver en slags beholder med et ydre og et indre, og det har vi rimeligt godt styr på, når vi taler dansk. Når vi skal oversætte til andre sprog, opdager vi, at deres grænser er svagt forskellige. Fx opfattes et bord som en beholder på spansk.

está en la mesaden står på bordet
está sobre la mesaden ligger på bordet

Den primære betydning for en er "i", og hvis vi ser bordet oppefra, kan vi jo godt forstå det som en beholder, men vi er vant til forstå det fra siden, vertikalt - og bruge "på". Nogenlunde den samme mulighed for misforståelser opstår ved togeksemplet:

está en el trenhan sidder eller befinder sig inde i toget
está sobre el trenhan er ovenpå toget.

Sobre kan ikke bruges til at beskrive den normale befinden sig i et tog, fordi sobre har en snert af, at noget omgiver noget andet - som en dug omgiver et bord. Igen er dette en smule skævt i forhold til vores "på".

Vi ordner altså ikke det fysiske rum på den samme måde på dansk og spansk (eller mellem de europæiske sprog...), men endnu værre bliver det, når vi ser på det ikke-fysiske, det imaginære. Tag fx "at tænke på":

He is thinking of the spanish grammar
Está pensando en la gramática española

Hvorfor bruge "of" på engelsk? Hvad kommer det af? Det er svært at sige - man kunne sikkert lave et sproghistorisk studie, som kunne afdække det... Men for os sprogbrugere anno 2021 fremstår det bare som en vedtagelse. Sådan er det med rigtig mange vendinger.

Når præpositionerne beskriver noget i rum og tid, kan vi nogenlunde begribe forskellene mellem sprogene, men såsnart vi kommer over i de imaginære udtryk, fremstår anvendelsen af præpositionerne som konventioner uden nogen forståelig årsag. De kan kun tilegnes som faste vendinger, og indtil du har gjort det, skal du slå op i ordbogen eller på denne side for at se, om du kan finde udtrykket med en præposition.

Simple præpositioner alfabetisk

De simple præpositioner med links til forklaringer for de hyppigst anvendte.

PræpositionBetydning
a til, i, ved, for, for at, m.m.
ante foran, før, i nærværelse af, over for
bajounder, neden under. i løbet af
conmed, sammen med, hos, over for, m.m.
contra(i)mod
defra, af, på, om, m.m.
desdefra (sted), siden (tid)
durantei, i løbet af, under (tid)
en i, på, ved, om, m.m.
entre mellem, blandt
haciahen imod, mod
hastaindtil, hen til
paratil, for, for at
porfor, på grund af, af, via m.m.
salvoundtagen, bortset fra
segúnifølge, efter (hvad)
sinuden
sobre(oven) på, (oven) over, om
tras(bag) efter, bag ved

Sammensatte præpositioner

De sammensatte præpositioner opstillet i modsætningspar.

delante deforandetrás debagved
arriba deovenoverdebajo deunder
al lado deved siden aflejos delangt fra
antes deførdespués deefter
cerca dei nærheden af

Faste vendinger

Der er mange faste vendinger med præpositioner. Generelt skal man være meget omhyggelig i ordbogs- og tekstarbejdet i forhold til præpostionerner, fordi de forskellige sprog bruger de små ord forskelligt. Altså, slå op i ordbogen.

Præpositioner kan indgå i faste forbindelser med et verbum eller et adjektiv og i verbalperifraser.

Piensan en el futuro. De tænker på fremtiden.
Empiezan a comer.De begynder at spise.
Está contento de/con su vida.Han er tilfreds med sit liv.
Es alérgica a los gatos.Hun er allergisk over for katte.
Van a leer una novela policíaca.De skal til at læse en kriminalroman.
Acabamos de llegar.Vi er lige ankommet.

I nogle tilfælde svarer spansk præposition til ingen præposition på dansk:

Van a casa. De går hjem.
Están en casa.De er hjemme.
Se acercan a la casa.De nærmer sig huset.
Vinieron a las tres.De kom klokken tre.
El pueblo está a 20 kilómetros de Madrid.Landsbyen ligger 20 kilometer fra Madrid.
el dos de febrero de 2002den 2. februar 2002
al día siguiente(den) næste dag

Således også ved personobjekt og indirekte objekt samt genitiv og ord­sammen­sæt­ninger:

¿Conoces a la señora López? Kender du fru López?
¿Le diste el paquete a tu vecino?Gav du din nabo pakken?
los amigos del chicodrengens venner
una agencia de viajeset rejsebureau
un anillo de oroen guldring
una botella de vinoen flaske vin
un chico de diez añosen tiårig dreng

I nogle tilfælde, hvor dansk har verbum + præpositionsled, har spansk verbum + objekt:

Bajan/suben la escalera. De går ned/de går op ad trappen.
Esperan el tren.De venter på toget.
Escuchan la música.De lytter til musikken.
Buscan las tijeras.De leder efter saksen.
Siguen el taxi.De følger efter taxien.

Anvendelse af de hyppigste simple præpositioner

Anvendelse af 'a'

Grundbetydningen af a er "til" ved udtryk for retning og bevægelse. Dansk bruger dog ofte andre præpositioner eller slet ingen:

Van a la bibliotecaDe går biblioteket
Van a la escuelaDe går i skole
Van a casaDe går hjem
A + el = al

a smelter sammen med el (bestemt artikel i maskulinum singularis) til al.

I udtryk for retning og bevægelse

Grundbetydningen af a er til. Der angives en bevægelse eller retning hen imod eller til noget og bruges altid efter bevægelsesverber.

Van a Dinamarca. De tager til Danmark.
Pronto regresarán a España.De vender snart tilbage til Spanien.
El tren ha llegado a Copenhague.Toget er ankommet til København.
No vinieron a la fiesta.De kom ikke til festen.
Se acercan a la casa.De nærmer sig huset.
Van a casa.De går/kommer hjem.
Salen a la calle.De går ud på gaden.
Suben a la torre.De går op i tårnet.
Bajan al sótano.De går ned i kælderen.
Van al cine.De går i biografen.
Van a la discoteca.De går på diskotek.

Således også i overført betydning i forbindelse med traducir:

Traduzco el texto al danés. Jeg oversætter teksten til dansk.
I visse stedsangivelser
I nogle få tilfælde angiver a beliggenhed eller befinden sig på et sted:
Está a la derecha del cine. Det ligger til højre for biografen.
Está al lado de la estación.Det ligger ved siden af stationen.
Viven al norte de Madrid.De bor nord for Madrid.
Esperamos a la entrada.Vi venter ved indgangen.
Prefiero estar a la sombra.Jeg foretrækker at være i skyggen.
Pasean a orillas del río.De går tur ved flodbredden.
I visse tidsangivelser

Det drejer sig især om tidspunkter, f.eks. klokkeslæt.

El tren llegó a las tres. Toget ankom klokken tre.
¿A qué hora empieza la película?Hvornår begynder filmen?
Estamos a doce de octubre.Vi har den 12. oktober.
a principios/a mediados/a finales de mayoi begyndelsen/i midten/i slutningen af maj
Al día siguiente pasó algo inesperado.Dagen efter skete der noget uventet.
Vienen dos veces a la semana.De kommer to gange om ugen.
Jorge empezó a fumar a los 13 años.Jorge begyndte at ryge i trettenårs­alderen.
Om afstand i tid og rum
Estoy a cinco minutos del aeropuerto. Jeg er fem minutter fra lufthavnen.
Estoy a dos kilómetros del aeropuerto.Jeg er to kilometer fra lufthavnen.
i visse udtryk om måde eller middel
Van a pie al pueblo. De går (til fods) til landsbyen.
Se pasean a caballo.De rider en tur.
Lo mataron a tiros.Han blev skudt ned (ihjel).
¿A qué velocidad ibas?Hvor hurtigt kørte du?
Iba a cien por hora.Jeg kørte 100 km i timen.
Estos zapatos están hechos a mano.Disse sko er håndsyede.
Antes se escribía a mano o a máquina.Før skrev man i hånden eller på skrivemaskine.
Foran personobjekt og indirekte objekt

Se substantiver som objekt og indirekte objekt.
Her er et par eksempler:

Los chicos ayudan al padre. Børnene hjælper faderen.
El padre les da naranjas a los chicos.Faderen giver børnene appelsiner.
Nogle verber og adjektiver konstrueres med a + styrelse
Me he acostumbrado a la situación. Jeg har vænnet mig til situationen.
Comienzan/empiezan a leer novelas.De begynder at læse romaner.
Se deciden a vender el coche.De beslutter sig for at sælge bilen.
Los niños aprenden a leer.Børnene lærer at læse.
La maestra enseña a los niños a leer.Lærerinden lærer børnene at læse.
El aire huele a hierba.Luften dufter af græs.
El pastel sabe a chocolate.Kagen smager af chokolade.
Ana se parece a su padre.Ana ligner sin far.
Los obispos se oponen a la legalización del aborto.Biskopperne modsætter sig legalisering af abort.
Hoy renunciamos al desayuno.I dag giver vi afkald på morgenmad.
Los niños juegan al fútbol.Børnene spiller fodbold.
Ana es alérgica a los gatos.Ana er allergisk over for katte.

Se desuden Verbalperifraser med a + infinitiv (endnu ikke skrevet). Her er et par eksempler:

Juan va a hacer la maleta. Juan skal til at pakke kuffert.
¿Volvéis a comer?Spiser I igen?

Foran infinitiv kan a også have betydningen "for at", specielt efter bevægelsesverber:

Fuimos a la playa a bañarnos. Vi tog til stranden for at bade.
Volvimos a casa a comer. Vi tog hjem for at spise.
I andre udtryk
superior/inferior a overlegen/underlegen over for
bedre/ringere end
anterior/posterior a tidligere/senere end
igual a mage til
a menudo ofte

Anvendelse af 'de'

De er et lille ord uden særlig meget betydning i sig selv. Det bruges i meget høj grad til at "klistre" andre ord sammen og findes således i utallige sammenhænge, som ikke alle nævnes her.

de + el = del

de smelter sammen med el (bestemt artikel i maskulinum singularis) til del.

I udtryk for bevægelse

Grundbetydningen af de er fra. Der angives en bevægelse væk fra noget.

Escaparon de la cárcel.De flygtede fra fængslet.
El tren sale de Valencia a las tres. Toget afgår fra Valencia klokken tre.
Vinieron de Madrid en tren.De kom fra Madrid i tog.
Vengo de casa.Jeg kommer hjemmefra.
Om oprindelse
¿De dónde eres?Hvor er du fra?
Soy de Dinamarca.Jeg er fra Danmark.
Son de buena familia.De er af god familie.
Om materiale, indhold m.m.
La silla es de madera.Stolen er af træ.
Es un anillo de oro.Det er en guldring.
¡Compra cinco litros de leche!Køb fem liter mælk!
Queremos un recreo de media hora.Vi vil have et frikvarter på en halv time.
La clase de español termina a las nueve.Spansktimen slutter klokken ni.
El mes de agosto es muy cálido.August måned er meget varm.
I nogle tidsangivelser
Ocurrió el cinco de octubre de 2010.Det skete den 5. oktober 2010.
La tienda cierra a las diez de la noche.Butikken lukker klokken ti om aftenen.
Pedro trabaja de noche y duerme de día.Pedro arbejder om natten og sover om dagen.
Son apenas las ocho y ya es de noche.Klokken er knap otte, og det er allerede mørkt.
Svarende til dansk genitiv

Genitiv på spansk laves ved at sætte de ejede først + de + ejeren - ligesom på engelsk hvis man bruger 'of' konstruktionen. Det ejede skal altid en bestemt artikel før.

La bicicleta de María es roja.Marías cykel er rød.
El coche del padre es azul.Faderens bil er blå.
El tejado de la casa es negro.Husets tag er sort.

I nogle tilfælde bruger man i oversættelsen til dansk ikke genitiv, men forskellige præpositioner:

La mesa del comedor es redonda.Bordet i spisestuen er rundt.
El Rey de España es el jefe de Estado de España.Spaniens konge/Kongen af Spanien/Den spanske konge er Spaniens statsoverhoved.
Svarende til danske ordsammensætninger

Se Ordsammensætninger og et par eksempler her:

el permiso de conducir kørekortet
la máquina de escribir skrivemaskinen
Som led i sammensatte præpositioner

Se Sammensatte præpositioner (endnu ikke skrevet)
Her er et par eksempler:

Viven al lado del supermercado. De bor ved siden af supermarkedet.
Juan está delante de la iglesia. Juan står foran kirken.
Nogle substantiver, adjektiver og verber konstrueres med de + styrelse
¡Hazme el favor de callarte!Gør mig den tjeneste at tie stille!
No tengo ganas de callarme.Jeg har ikke lyst til at tie stille.
Es tiempo de unirnos.Det er på tide at stå sammen/at vi står sammen.
Es difícil de resolver el problema.Det er svært at løse problemet.
Estamos alegres/contentos de (con) la solución.Vi er glade for løsningen.
Soy feliz de verte.Jeg er lykkelig over/glad for at se dig.
Son capaces de todo.De er i stand til alt.
Estoy segura de que es verdad.Jeg er sikker på at det er sandt.
Carmen es responsable de sus actos.Carmen er ansvarlig/bærer ansvaret for sine handlinger.
Pablo ha dejado de beber.Pablo er holdt op med at drikke.
No me acuerdo de lo que dijiste.Jeg kan ikke huske hvad du sagde.
Me alegro de esta noticia.Jeg glæder mig over denne nyhed.
Me alegro de que haya sol.Jeg glæder mig over at solen skinner.
Jorge acabó de escribir.Jorge holdt op med at skrive/skrev færdig.
Ana se despide de la familia.Ana tager afsked med familien.
¿De qué trata el libro?Hvad handler bogen om?

Se desuden Verbalperifraser med de + infinitiv (endnu ikke skrevet). Her er et par eksempler:

Jorge acaba de escribir una carta.Jorge har lige skrevet et brev.
Ana ha de llegar hoy.Ana må/skal komme i dag.
I andre udtryk
de vez en cuandoaf og til/nu og da/en gang imellem
de golpe, de repentepludselig
en compañía desammen med
No se sientan. Prefieren estar de pie.De sætter sig ikke. De foretrækker at stå op.
Están de prisa.De har travlt.
Es un hombre de valor.Det er en modig mand.
Actualmente Juan trabaja de camarero.For tiden arbejder Juan som tjener.
Elisa se comporta de un modo raro/de una manera rara.Elisa opfører sig underligt.

Anvendelse af 'en'

I stedsangivelser

Grundbetydningen af en er i/på. Der angives en befinden sig på et sted.

Toledo está en España.Toledo ligger i Spanien.
Nerja está en la Costa del Sol.Nerja ligger på Solkysten.
La Playa Burriana está en Nerja.Burriana-stranden er i Nerja.
En la pared hay muchos cuadros.På væggen hænger der mange malerier.
Hay flores en la mesa.Der er blomster på bordet.
En la calle hay muchos coches.Der er mange biler på gaden.
Viven en el campo.De bor på landet.
No están en casa.De er ikke hjemme.

Således bruges også en ved transportmidler (bortset fra a pie: til fods:)

Van en bici(cleta) a la escuela.De cykler i skole.
Van en coche/en taxi/en autobús a la oficina.De kører i bil/taxa/bus til kontoret.
Van en avión a Málaga.De flyver til Málaga.
Van en barco a Noruega.De sejler til Norge.
Van en tren a Copenhague.De tager toget til København.
I tidsangivelser
En este momento Juan sale del avión.I dette øjeblik går Juan ud af flyet.
En enero/en invierno hace mucho frío.I januar/om vinteren er det meget koldt.
Compré el cuadro en 2005.Jeg købte maleriet i 2005.
En aquella época no había coches.Dengang/På den tid var der ingen biler.
Terminaron el trabajo en dos horas.De blev færdige med arbejdet på to timer.
I andre udtryk
en caminoundervejs
en comúni fællesskab, til fælles
en generalsædvanligvis
en seriofor alvor, seriøst, alvorligt
en vanoforgæves
en voz alta/bajamed høj/lav stemme
en españolpå spansk
en señal desom tegn på
rico en vitaminasrig på vitaminer, vitaminrig
en construcciónunder opførelse
en otras palabrasmed andre ord
Piensan mucho en el futuro.De tænker meget på fremtiden.
La crisis va de mal en peor.Krisen bliver værre og værre.
Carmen es buena en matemáticas.Carmen er god til matematik.

Anvendelse af 'con'

Con svarer til dansk med, men bruges også i sammenhænge hvor dansk bruger en anden præposition eller konstruktion.

Conmigo og contigo

I forbindelse med con har de ubundne personlige pronominer særlige former i 1. og 2. person singularis:

conmigomed mig
contigomed dig
I betydningen 'med'

Modsætningen til con er sin ('uden')

Agua mineral ¿con o sin gas?Mineralvand med eller uden brus?
Bailan con sus amigos.De danser med deres venner.
¿Quieres bailar conmigo?Vil du danse med mig?
José está en Sevilla con su hermano.José er i Sevilla sammen med sin bror.

I stedet for adverbium bruges ofte con (eller sin) + substantiv:

Escuchan con/sin paciencia.De lytter tålmodigt/utålmodigt.
Este deporte se practica con frecuencia en el País Vasco.Denne sport dyrkes ofte i Baskerlandet.
I andre betydninger

Nogle adjektiver og verber konstrueres med con + styrelse.

ser amable/bueno/malo/crítico/furioso/cariñoso/severo/tímido convære venlig/sød/ond/kritisk/rasende/kærlig/streng/genert over for/mod/på
¿Qué significa soñar con arañas?Hvad betyder det at drømme om edderkopper?
Me encontré con mis amigos en el bar.Jeg mødtes med mine venner i baren.
Consultaron con un abogado.De rådspurgte en advokat.

Anvendelse af 'para'

Para betyder til, for, for at og betegner mål, formål eller hensigt.

El tren para Barcelona sale a las ocho.Toget til Barcelona afgår klokken otte.
Antes de salir para Barcelona Ana se despidió de toda la familia.Før Ana tog af sted til Barcelona, tog hun afsked med hele familien.
¿Tienes dinero para el viaje?Har du penge til rejsen?
¡Sí se puede! Obama para presidenteJa, vi kan! Obama som præsident
La información es útil/buena/necesaria para los novatos.Informationen er nyttig/god/nødvendig for nybegyndere.
Pedro es bastante alto para su edad.Pedro er temmelig høj i forhold til sin alder.
Esto no sirve para nada.Det kan ikke bruges til noget.
La abuela canta para los nietos.Bedstemoderen synger for børnebørnene.
Esta carta es para mí.Det brev er til mig.
Juan estudia para médico.Juan studerer til læge.
Lo hacen para ayudarte.De gør det for at hjælpe dig.

Anvendelse af 'por'

Por betyder først og fremmest for, på grund af, af og betegner årsag og hensyn samt anvendes foran agens ved passiv, men bruges også i en del andre sammenhænge.

I betydningen 'for', 'på grund af', 'for - skyld'
Lo hago por él.Jeg gør det for ham/for hans skyld.
Por eso no quisieron ir a la fiesta.Derfor ville de ikke tage til festen.
Seis aeropuertos están cerrados por mal tiempo.Seks lufthavne er lukket på grund af dårligt vejr.
Luchan por libertad y contra discriminación.De kæmper for frihed og mod diskrimination.
¿Cómo sé si ella siente algo por mí?Hvordan ved jeg om hun føler noget for mig?
I forbindelse med passiv

Ved passiv anvendes por foran agens, som er det logiske subjekt (den der udfører handlingen).

El castillo fue construido por los españoles.Slottet blev opført af spanierne.
La carta ha sido firmada por el director.Brevet er blevet underskrevet af direktøren.
Me gustan las películas dirigidas por Pedro Almodóvar.Jeg kan godt lide film instrueret af Pedro Almodóvar.
Flere udtryk med 'por'
por favorvenligst (som engelsk please)
for supuestonaturligvis, selvfølgelig
gracias portak for
algo por algonoget for noget
por 20 eurosfor 20 euro
por (lo) tanto/por consiguientederfor, følgelig, altså
por el momentofor øjeblikket
por la mañanaom morgenen/formiddagen (upræcis tid)
por aquí/por allí/por todas partesher i nærheden/deromkring/alle vegne (upræcist sted)
dos veces por semanato gange om ugen
hablar por teléfonotale i telefon
entrar por la puertakomme ind ad døren
pasar por Barcelonarejse/komme igennem Barcelona
Raúl pasa por el mejor futbolista.Raúl anses for den bedste fodboldspiller.