A

Spansk grammatik

Spørgsmål

De interrogative pronominer og adverbier har altid accent.

Man sætter omvendt spørgsmålstegn foran spørgesætninger. Hvis du sidder og skal bruge et omvendt spørgsmålstegn og ikke lige kan finde det på tastaturet, er det nemmeste at kopiere det fra denne side - her er et ¿.

Vi skelner mellem to typer spørgsmål:

  • Helspørgsmål kræver ingen spørgeord og besvares med eller no.
    ¿Está Juan?Er Juan til stede/hjemme?
    ¿La madre de tu amiga está aquí? - Sí. Er din venindes mor her? - Ja.
  • Delspørgsmål kræver et interrogativt pronomen eller adverbium og kan ikke besvares med sí/no.
    ¿Dónde está tu madre? - En casa. Hvor er din mor? - Hjemme.
    Tu madre, ¿dónde está? - En casa. Hvor er din mor? - Hjemme.

Rækkefølgen af led

I modsætning til på dansk betyder rækkefølgen af subjekt og verbal ikke noget på spansk. På dansk er der forskel på at sige disse to sætninger:

din mors veninde er her
er din mors veninde her

I skriften vil vi sætte spørgsmålstegn ved den sidste for at understrege spørgsmålet, men vi behøver det ikke. Det er et spørgsmål på grund af ordstillingen eller rettere rækkefølgen af leddene. Denne betydningsforskel findes ikke på spansk.

¿La madre de tu amiga está aquí? Er din venindes mor her?
¿Está aquí la madre de tu amiga?Er din venindes mor her?
¿Aquí está la madre de tu amiga?Er din venindes mor her?

Disse tre sætninger betyder det samme, og leddene kan placeres som vist. Verbalet kan ikke være det sidste led, undtagen hvis det første ord er et spørgeord. Bemærk også, at aquí ikke kan stå til sidst. Det skal helst stå ved siden af está. Og sådan er der mange små regler for småords placering, men overordnet betyder rækkefølgen af led ikke noget.

Der er altså ikke fri placeringsret. Verbalet skal helst først i sætningen, og det skal helst ikke stå til sidst, hvis det kan undgås. Samtidig skal spørgeordet stå først, evt. med en præposition før.

¿Dónde pasas las vacaciones?Hvor vil du holde ferie?
¿A dónde vas en las vacaciones?Hvorhen tager du på ferie?
¿A dónde vas?Hvor tager du hen?

Hovedreglen er, at verbalet skal stå i begyndelsen evt. lige efter spørgeordet.

Interrogative pronominer

singularispluralis
maskulinumfeminummaskulinumfeminum
hvemquiénquiénes
hvilkecuálcuáles
hvormangecuántocuántacuántoscuántas
hvadqué

En præposition kommer foran det spørgende pronomen, og hvis det er personobjekt, skal der a foran.

Quién, quiénes: hvem

Quién bruges kun om personer og kun substantivisk. De quién/quiénes svarer til dansk "hvis" eller "om hvem".

¿Quién es? Hvem er det?
¿Quiénes son?Hvem er de(t)?
¿En quién estás pensando?Hvem tænker du på?
¿A quiénes ha invitado Juan?Hvem har Juan inviteret?
¿De quién es la bici?Hvis er cyklen?
Hvis cykel er det?
¿De quiénes habla Carmen?Hvem taler Carmen om?

Qué: hvad, hvilken, hvilket, hvilke

Qué anvendes substantivisk i betydningen "hvad".

¿Qué es esto? Hvad er det(te)?
¿Qué prefieres?Hvad foretrækker du?
¿Qué helado prefieres?Hvilken is foretrækker du?

Det kan anvendes attributivt i betydningen "hvilken, hvilket, hvilke".

¿De qué libros estás hablando?Hvilke bøger taler du om?
¿A qué amigos invitaste?Hvilke venner inviterede du?

Der vil ofte være en præposition foran, fordi der spørges til et adverbial hvor qué står i stedet for et substantivisk led.

¿Para qué veniste?Hvorfor kom du?
¿Sobre qué pasaste?Hvad gik du hen over?
¿En qué veniste?Hvad kom du i?

Cuál, cuáles: hvem, hvad, hvilken/hvilket, hvilke

Cuál bruges kun substantivisk. Spørgsmålet gælder "hvilken" af et begrænset udvalg af personer, ting eller begreber og efterfølges ofte af de + substantiv.

¿Cuál (de las películas) te gusta más? Hvilken (af filmene) kan du bedst lide?
Hvad for en (af filmene) kan du bedst lide?
¿A cuáles (de los chicos) prefieres?Hvilke (af drengene) foretrækker du?
Hvem (af drengene) foretrækker du?
¿Cuáles son los pintores más famosos de España?Hvilke/hvem er de mest berømte malere i Spanien?
Hvilke malere er de mest berømte i Spanien?

Cuánto, cuántos, cuánta, cuántas: hvor meget, hvor mange

Cuánto bruges om personer og ting og både substantivisk.

¿Cuánto cuesta? Hvor meget koster det?
¿Cuántos vinieron a la fiesta?Hvor mange kom der til festen?

Det kan anvendes attributivt.

¿A cuántas chicas conoces?Hvor mange piger kender du?

Spørgende adverbier

Adverbier er altid ubøjelige. Dónde og cuándo kan styres af præposition, og denne kommer altid foran det spørgende adverbium.

Dónde: hvor

Adónde ("hvorhen") skrives altid i ét ord.

¿Dónde está tu madre? Hvor er din mor?
¿Adónde vas?Hvor skal du hen?
¿De dónde eres?Hvor er du fra?

Cuándo: hvornår

Bemærk oversættelsen af de to sidste eksempler.

¿Cuándo se van tus amigos? Hvornår tager dine venner af sted?
¿Cuándo han llegado?Hvornår er de ankommet?
¿Hasta cuándo se quedarán aquí?Hvor længe bliver de her?
("indtil hvornår")
¿Desde cuándo están aquí?
(præsens fordi de endnu er her)
Hvor længe bliver har de været her?
("Siden hvornår er de her?")

Cómo: hvordan

Cómo kan i nogle tilfælde også oversættes med "hvad" og "hvorfor", se eksemplerne.

¿Cómo estás? Hvordan har du det?
¿Cómo han venido aquí?Hvordan er de kommet hertil?
¿Cómo te llamas?Hvad hedder du?
("Hvordan kalder du dig?")
¿Cómo?Hvad behager?
Hvad siger du?
¿Cómo has llegado tan tarde?Hvorfor kom du så sent?
Hvordan kan det være at du kom så sent?

Por qué: hvorfor

Bemærk forskellen til porque - fordi.
¿Por qué no estudias más?Hvorfor læser du ikke noget mere?

Spørgende ledsætninger

Spørgende ledsætninger indledes af fx preguntar, saber.

Til helspørgsmål svarer ledsætninger indledt med si ("om").

No sé si Ana vendrá.
No sé si vendrá Ana.
Jeg ved ikke om Ana kommer.

Til delspørgsmål svarer ledsætninger indledt med spørgende pronomen eller adverbium.

Juan pregunta quién es ese hombre.Juan spørger, om hvem den mand er.
No sé qué prefiere mi padre.Jeg ved ikke, hvad min far foretrækker.
No comprendo por qué se va María.Jeg forstår ikke, hvorfor María går.
No sé a cuál de los chicos prefiere mi amiga.Jeg ved ikke, hvem af drengene min veninde foretrækker.
No saben cuándo llega el tren.De ved ikke, hvornår toget ankommer.
Preguntan dónde está tu madre.De spørger, om hvor din mor er.
Muchas veces me pregunto por qué los niños lloran por la noche.Jeg spekulerer ofte på, hvorfor børn græder om natten

Qué hacer

I forbindelse med saber bruges ofte ledsætningsemne, dvs. spørgeord + infinitiv, men kun når verbalet og infinitiven har samme subjekt.

No saben qué decir ni hacer. De ved ikke hvad de skal sige eller gøre.
No sé adónde ir.Jeg ved ikke hvor jeg skal gå hen.
Juan no sabe qué hacer.Juan ved ikke hvad han skal gøre.

I stedet for spørgende qué bruges ofte en relativsætning indledt med lo que (dog ikke i ledsætningsemner - se ovenfor.).

Juan no sabe lo que pasa.
= Juan no sabe qué pasa.
Juan ved ikke hvad der sker.