A

Spansk grammatik

Imperativ

Imperativ er herskerens modus: emperator, som det hedder på latin, eller emperor på engelsk. På dansk kaldes den for bydeform.

  • lyt, læs, stop, kør…

Den bruges ligesom på dansk, også på den måde at ved en nægtet imperativ vil vi helst omforme imperativen til et udtryk med et modalverbum (’du må ikke ryge’ vs ’ryg ikke’). Denne modalisering forekommer også på spansk, men med anvendelse af konjunktiv.

gå ikke du må ikke gå no salgas

På spansk skelnes desuden mellem om man er Des (usted) eller dus (). De særlige imperativformer udgøres af dus-formerne, mens Des-formerne skabes af konjunktiv.

En samlet oversigt over formerne i de forskellige personer ser sådan ud med verbet ganar:

2. person singularis ¡gana! vind!
3. person singularis ¡gane! vind! (må De vinde!)
1. person pluralis ¡ganemos! lad os vinde!
2. person pluralis ¡ganad! vind! (Må I vinde!)
3. person pluralis ¡ganen! vind! (må De vinde! – hvor De refererer til flere personer)

I denne introduktion vil vi kun se på de særlige imperativformer, da konjunktiv beskrives et andet sted. Hvis man slår verberne op fx Palabrazo, får man givet alle formerne ved hvert verbum.

Formerne

Imperativ – dus

ganar beber subir
2. person singularis gana bebe sube
2. person pluralis ganad bebed subid

Som det ses, er der ingen forskel mellem singularis imperativ og 3. person singularis i præsens indikativ. Til gengæld er pluralis speciel med det lille ’d’ som sættes på. Da denne lyd næsten ikke udtales i slutning af et ord, er det vigtigste, at trykket kommer til at ligge på sidst stavelse. [gana] i singularis og [gana] i pluralis (i Andalusien).

Diftongerende verber

De diftongerende verber følger dette mønster, idet forandringen i stammen fastholdes.

morir
2. person singularis muere
2. person pluralis morid

Imperativ – uregelmæssig dus

salir at gå ud sal salid
tener at have ten tened
poner at stille pon poned
venir at komme ven venid
hacer at gøre/lave haz haced
decir at sige di decid
oir at høre oye oíd
ir at gå ve id

Det karakteristiske ved de uregelmæssige imperativer er således, at de bliver lidt kortere – og det giver mening, for imperativ skal jo ofte være en hurtig ordre. Stil den! Sig mig…

Imperativ – nægtet dus

Ved nægtet imperativ bruges altid konjunktiv, og det gælder naturligvis også de verber, som er uregelmæssige i konjunktiv, hvilket jo er en del. Her er vist regelmæssige verber i nægtet dus-imperativ.

ganar beber subir
2. person singularis no ganes no bebas no subas
2. person pluralis no ganéis no bebáis no subáis

Imperativ – Des

I den høflige tiltale med usted eller ustedes bruges konjunktiv både i ubenægtet og benægtet form. Det ser sådan ud:

ganar beber subir
3. person singularis usted gane usted beba usted suba
3. person pluralis ustedes ganen ustedes beban ustedes suban

Sammenskrivning med bundne pronominer

Alle imperativer, både dem i egentlig imperativ og dem i konjunktiv, sammenskrives med de bundne pronominer. Her er nogle eksempler, hvor pronomenet er fremhævet:

giv mig en øl dame una cerveza
vil De give mig en øl deme una cerveza
giv den til mig mela

Mere om dette i afsnittet om placering af de bundne pronominer.