A

Spansk grammatik

Diminutiver og augmentativer

Diminutiver og augmentativer er endelser som kan tilføjes proprier, substantiver, ad­jek­ti­ver og af og til adverbier for henholdsvis at formindske og forstørre ordets indhold. Endelsen kan også signalere et følelsesbetonet indhold.

Diminutiver

Diminutivendelser virker formindskende og udtrykker som regel en positiv følelse. De mest almindelige er -ito/(e)cito.

Anvendelsen af diminutiver er mere udbredt i Latinamerika end i Spanien.

Når et enstavelsesord ender på konsonant, anvendes varianten -ecito:

una florecitaen lille blomstuna floren blomst

Når et flerstavelsesord ender på -e, -n, -r, anvendes varianten -cito:

un hombrecitoen lille mandun hombreen mand
Carmencitalille søde CarmenCarmen
una mujercitaen lille kvindeuna mujeren kvinde
Anitalille søde AnaAna
una casitaet lille sødt huscasahus
un poquitoen lille smuleun pocoen smule
nuevecitohelt ny/splinternynuevony
cerquitalige her ved siden afcercatæt på
chiquitolillebittechicolille (som adjektiv)
chiquititolillebittebittechicolille (som adjektiv)

Andre diminutivendelser er -illo, -(e)cillo og -zuelo.

Augmentativer

Augmentativendelser virker forstørrende og kan udtrykke en negativ følelse. De mest almindelige er -ón og -azo.

un hombretónen stor, stærk mandhombremand
un cabrónen gedebuk, et røvhul (skældsord)cabraged
un puñetazoet knytnæveslagpuñoknytnæve

Faste udtryk

Nogle ord med diminutivendelse er blevet til faste ord i sproget:

un bocadilloen sandwichbocadomundfuld
una cerillaen tændstikceravoks
un mosquitoen mygmoscaflue