A

Spansk grammatik

Om passiv og 'at blive'

Passiv

Ligesom på dansk findes der to måde at lave passiv på.

El coche es conducida por la chicaBilen bliver styret af pigenser+perfektum participium (+ por)
El coche se conduce por la chicaBilen styres af pigenrefleksiv (+ por)

Den første dannes på dansk med en form af 'at blive'. Den anden dannes ved at sætte '-s' på verbet. Dette 's' er i virkeligheden en rest af 'sig', altså en refleksiv som på spansk.

Aktiv - passiv

Passiv betyder, at verbets subjekt ikke henviser til den, som udfører handlingen (agens). Med andre ord er agens forskellig fra sætningen subjekt. Agens kan eventuelt angives med præpositionen 'af' på dansk og med 'por' på spansk.Hvis agens og subjekt er den samme, siger vi, at sætningen er aktiv.

Der kan være forskellige årsager til at bruge passiv i stedet for aktiv.

  • Subjektet kendes ikke: "Manden blev skudt".
  • Subjektet er langt og komplekst: "Loven blev vedtaget af partierne til venstre for midten."
  • Subjektet anses for kendt gennem konteksten: "Finansmanden blev anholdt."
  • Subjektet ønskes skjult: "Han blev kysset."
  • Patiens (handlingens logiske objekt) fremhæves ved at stå først: "Drabet blev udført af en ukendt mand."
  • Variation i sætningskonstruktion, hvilket gælder særligt på dansk hvor ledrækkefølgen er givet (se syntaks

Der findes således mange gode grunde til bruge passiv - også på spansk.

Imidlertid kræver at klart og tydeligt sprog, at vi ved, hvem der handler, og da passive sætninger kan skjule dette, bliver sproget meget nemt abstrakt - sådan som sproget er i dette kapitel. Her er årsagen, at jeg definerer generelle regler, som fungerer i alle sammenhænge, hvorfor sproget ikke er konkret.

Undgå passiv!

Passiv kan gøre en tekst meget kompliceret, så en god regel er at forsøge at formulere sætningen i aktiv.

Gør agens til subjekt

Hvis sætningen har agens, kan du altid formulere den aktivt:

passivaktiv
Loven blev vedtaget af partierne til venstre for midten.Partierne til venstre vedtog loven.
La ley fue aprobada por los partidos de la izquierda de la cámara.Los partidos de la izquierda aprobaron la ley.

Vi bemærker, at jeg korter en smule ned i agensleddet - og at sætningen bliver kortere i det hele taget. Aktivt sprog er kortere end passivt, hvis agens ellers er nævnt i sætningerne. Agensleddet i passiv fratages præpositionen og placeres hensigsmæssigt i sætningen. Ved at lave denne 'operation' sparer man sig for mange fejlmuligheder, som det vil fremgå nedenfor.

Brug 'man'

To formuleringer svarer til det danske 'man':

unosubjektet indkluderer den talende (svarer til det danske 'en')Uno se siente soloEn føler sig ensom
serefleksiv 3. personSe siente soloMan føler sig ensom

Den sidstnævnte er langt den hyppigste. Da den grammatisk opleves som en refleksiv, vil mange sætte verbet i pluralis, hvis det som vi oplever som patiens, er i pluralis.

Los jóvenes se detuvieron en el parqueMan anholdt de unge i parken."Los jóvenes" er placeret før verbalet, og der er ikke noget 'a' foran, som ville kunne gøre det til et objekt
Se detuvo a cuatro sospechososMan anholdt fire mistænkte.Bemærk at objektet markeres med et 'a' - se også syntaks

Hvis patiens er placeret før verbalet, skal verbalet kongruere med subjekts tal.

Passiv med 'ser'

Passiv med 'ser' består af en form af "ser" + perfektum participium af hovedverbet

Ser skal bøjes person og tal efter sætningens grammatiske subjekt - det som vi kalder for patiens.

Hovedverbets participium skal bøjes i køn og tal efter sætningens grammatiske subjekt.

Bøjningen er fremhævet i disse eksempler

El coche es conducido por la chicaBilen bliver kørt af pigen
Los coches son conducidos por la chicaBilerne bliver kørt af pigenBemærk at vi ikke bøjer 'kørt' på dansk
La casa es conducida por la chicaHusen bliver styret af pigen

Både ser og hovedverbet skal altså bøjes, hvilket giver den del fejlmuligheder. Derfor vil det være mere simpelt at omforme til aktiv.

Ser adskilles ikke fra hovedverbet, hvor vi på dansk meget gerne vil have adverbialer mellem de to verber.

El coche es conducida por la chica con eleganciaBilen bliver elegant styret af pigen

I datid bruges altid præteritum af ser:

el viaje fue pagado por la compañiarejsen blev betalt af selskabet

Bemærk i ovenstående, hvordan agens angives med por, som altså modsvarer det danske 'af'

Oversættelsen af "at blive"

"At blive" fungerer som et 'joker'-verbum på dansk. Det kan næsten alt, og det giver næsten altid problemer, når man skal oversætte det til et andet sprog, fordi det andet sprog ofte har mere præcise formuleringer til det samme. Dette gælder i særlig grad spansk.

han bliver giftpassiv
han bliver giftigadjektiv

Når man oversætter 'at blive', er det første udfordring om ordet er brugt i en passiv formulering, eller om det er et kopulaverbum, som tager et adjektiv som subjektsprædikat.

Hvis 'at blive' anvendes som passiv, kan du bruge gennemgangen ovenfor. Men hvis det er brugt med et adjektiv, skal du gøre dig en stribe overvejelser for at oversætte det godt:

Verber med refleksiv

Kan sætningen formuleres med en refleksiv på spansk? Dette skal undersøges med grundigt ordbogsopslag af ordet efter ’bliver/blev’. Dermed undgår man at oversætte 'at blive'!

De blev skiltat blive skiltdivorciarseSe divorciaron
Han blev rigat blive rigenriquecerseSe enriqueció
Hun blev vredat blive vredenfadarseSe enfadó

Af de to sidste kan vi se præfikset en- som bruges ved mange verber for at angive en proces:

enloquecerseat blive skør
entristecerseat blive ked af det
enmudarseat blive tavs
enrojecerseat blive rød
enojarseat blive vred
enfriarseat blive kold

Og et par andre hyppigt anvendte:

alegrarseat blive glad
mejorarseat blive bedre
empeorarseat blive dårligere

Altså, slå omhyggeligt op.

Verber som giver betydningsnuancer

Hvis ikke du kan finde en refleksiv, eller hvis du synes forandringen, som kan ligge i 'at blive' skal understreges, kan du bruge et af disse verber, som alle beskriver en særlig type forandring:

quedarende medRosa quedó besadaRosa blev kysset til sidst
ponersestiller sig, står og bliverse pone rojohan står og bliver rød i hovedet
volverseforandre sigla naturaleza se vuelve verdenaturen bliver grøn (igen)
resultarende medBarcelona resultó goleado por Real MadridBarcelona blev stortævet af Real Madrid med mange mål
salirende medRonaldo salió vendido del MadridRonaldo blev til sidst solgt af Real Madrid
hacersegøre sig, altså en aktiv form af at blivese hace rico trabajandohun bliver rig ved at arbejde

Mange udtryk har en særlig forkærlighed for et af verberne, så det er meget vigtigt at holde godt øje i ordbogsopslaget.