A

Spansk grammatik

Artikler

Former

Ubestemte artikler Maskulinum Femininum
Singularis un chicoen dreng una chicaen pige
Pluralis unos chicosnogle drenge unas chicasnogle piger
Bestemte artikler Maskulinum Femininum
Singularis el chico
el chico alto
drengen
den høje dreng
la chica
la chica alta
pigen
den høje pige
Pluralis los chicos
los chicos altos
drengene
de høje drenge
las chicas
las chicas altas
pigerne
de høje piger

De to varianter af bestemthed på dansk

På dansk har vi to måder at bestemme et substantiv på. Når ordet står alene bruger vi en endelse (pigen), mens vi bruger en bestemt artikel, hvis det står sammen med et adjektiv (den høje pige). Denne forskel findes ikke på spansk. Her bruges altid bestemt artikel, som det ses ovenfor.

Bestemt eller ubestemt artikel

Med den ubestemte artikel introducerer vi noget: "En pige kiggede ud". Når vi bruger den bestemte artikel, signalerer vi at personen eller tingen er kendt i sammenhængen: "Pigen kiggede ud".

Substantiver som begynder på en a-lyd

Ved substantiver i femininum, der begynder med betonet a- eller ha-, bruges un/el og ikke una/la. Det sker af lydmæssige grunde, og det påvirker ikke substantivets køn.

un arma peligrosa et farligt våben
un hambre canina en glubende sult
el arma peligrosa det farlige våben
el hambre canina den glubende sult

Dog bruges femininumsartikel ved betegnelser for personer, hvor kønnet afgøres af artiklen, samt ved alfabetets bogstaver a og h.

una árabe en arabisk kvinde
un árabe en arabisk mand
una a, una hache et a, et h
la árabe den arabiske kvinde
la a, la hache a'et, h'et

Anvendelse af ubestemt artikel

Substantiver kan være ubestemte alene ved ikke at have en artikel. Læs mere om dette under substantiver.

Mængder: otra, parte, medio

Der bruges ikke ubestemt artikel foran otro, (gran) parte og medio.
Ubestemt artikel foran medio og talord får betydningen "cirka".

otro día en anden dag
(gran) parte de la población en (stor) del af befolkningen
media hora en halv time
una media horacirka en halv time
unos 300 euroscirka 300 euro

Un bliver til uno

Når et substantiv udelades, bruges i maskulinum singularis ikke un, men uno.

uno de mis amigos en af mine venner
¿Quieres un bocadillo? - Sí, dame uno.Vil du have en sandwich? - Ja, giv mig en.

Anvendelse af bestemt artikel

Generelt bruges den bestemte artikel hyppigere på spansk end på dansk. Ved at bruge artiklen signalerer man, at det følgende ord er et substantiv - eller indgår i et substantivisk led.

Tag fx caso som kan betyde 'sag' eller 'jeg gifter'. Med artiklen el caso bliver det mere tydeligt, at ordet er et substantiv.

Se også afsnittet om substantivbestemmere

al og del

Præpositionerne a og de sammenskrives med maskulinumsartiklen el til al og del.

Van al aeropuerto. De tager til lufthavnen.
Vienen del aeropuerto. De kommer fra lufthavnen.

Genitiv

Ved genitiv bruges bestemt artikel foran "det ejede".

la bicicleta de Pedro Pedros cykel
la bicicleta del chico drengens cykel

Titler

I omtale af en person med titel o. lign. bruges bestemt artikel foran titlen. Det gør der ikke i tiltale.

Hablan del general Franco.De taler om general Franco.
Hablan de la tía Ana.De taler om tante Ana.
Hablan de la señora Gómez.De taler om fru Gómez.
¿Cómo está usted, señora Gómez?Hvordan har De det, fru Gómez?

Don og doña bruges dog altid uden artikel.

¿Cómo está usted, doña Ana?Hvordan har De det, fru Ana?
Hablan de don Pedro Gómez.De taler om hr. Pedro Gómez.

Substantiver uden artikel på dansk skal ofte bestemmes på spansk

På dansk bruger vi ofte substantiver uden artikel - som 'substantiver' i denne sætning. På spansk skal man altid overveje at bestemme substantivet.

Det gælder særligt, når vi bruger et substantiv til at betegne noget generelt: Fodbold, rockmusik, teater, tanker. Her skal eller kan der være artikel på spansk. Dette kaldes også en generisk anvendelse af substantivet.
Således bruges artiklen ved fx udtryk for sport, spil, leg og spil på musik­instru­men­ter m.m.
Disse substantiver bruges ofte ved særlige verbaludtryk: kunne lide, spille, lege, interessere sig for eller gå/tage til et sted.

jugar - at lege, spilleJuegan al fútbol y al voleibol.De spiller fodbold og volleyball.
Juegan a los naipes.De spiller kort.
Juegan a la guerra.De leger krig.
tocar - at spilleTocan la guitarra y el piano.De spiller guitar og klaver.
gustar - at kunne lideMe gusta el flamenco.Jeg kan lide flamenco.
interesar - at interessereMe interesa el flamenco.Jeg interesserer mig for flamenco.
ir a - at gå til et stedVan al cine y luego a la discoteca.De går i biografen og derefter på diskotek.

Klokken

Ved angivelser af klokkeslæt bruges bestemt artikel i femininum. I singularis er hora ("time") underforstået, og i pluralis horas ("timer").

Es la una.Klokken er et.
Son las dos.Klokken er to.
La película empieza a la una.Filmen begynder klokken et.
La película empieza a las dos.Filmen begynder klokken to.

Andre udtryk med bestemt artikel

Andre udtryk med bestemt artikel hvor dansk ikke har artikel:

Ved refleksiverSe lavan las manos.De vasker hænder.
UgedageVendrán el domingo (próximo).De kommer på (næste) søndag.
No vinieron el domingo (pasado).De kom ikke i søndags/sidste søndag.
VerdenshjørnerViven en el norte de España.De bor i Nordspanien.
Viven al sur de Madrid.De bor syd for Madrid.
Højre/venstreVan a la izquierda/a la derecha.De går til venstre/til højre.
SideEstá en la página 12.Det står på side 12.
radioEscuchan la radio.De hører radio.
tvMiran/ven la tele(visión).De ser tv.

Neutrum - lo

Der findes også en bestemt artikel i neutrum, lo. Den bruges foran adjektiver og superlativ af adverbier, men aldrig foran substantiver - sammenlign de to første eksempler:

NeutrumEs lo mismo.Det er det samme.
MaskulinumEs el mismo sitio. Det er det samme sted.
Superlativ af adverbierAna conduce lo más rápidamente. Ana kører hurtigst.