A

Spansk grammatik

Possessive, demonstrative og indefinitte pronominer

Possessive pronominer

'Han tager hendes cykel' indeholder det possessive pronomen 'hendes', der skaber et ejerforhold mellem en cykel og en kvinde eller pige. Der er således en ejer og noget som bliver ejet.

De possessive pronominer beskriver altid et substantiv, som de kongruerer med.

Ligesom adjektiver generelt kan de stå foran eller bagefter substantivet, og deres form afhænger af placeringen. Hvis de står foran, bliver de 'slidt' en lille smule, idet de mister en vokal og tryk.

De anvendes ikke lige så meget på dansk. I stedet bruges artikler eller demonstrative pronominer.

Læs først om formerne og dernæst om anvendelsen af de possessive pronominer.

Foranstillede possessive pronominer

Når det possessive pronomen står foran substantivet, fungerer det som en artikel - ligesom på dansk. Et substantiv kan altså ikke både have artikel og et foranstillet possessivt pronomen, ligesom det possessive pronomen står foran alle andre adjektiver (undtagen 'todo').

"Ejeren"Det "ejede" er singularis Det "ejede" er pluralis
yo min/mit mi mine mis
din/dit tu dine tus
él, ellausted
hans, hendes
dens, dets
sin/sit
deres
Deres
su hans, hendes
dens, dets
sine
deres
Deres
sus
nosotros, -as vores nuestro, -a vores nuestros,-as
vosotros, -as jeres vuestro, -a jeres vuestros, -as
ellos, ellas
ustedes
deres
Deres
su deres
Deres
sus

Bemærk bøjning i tal og i køn, samt kombinationen med 'todo'

mi casamit hussingularis
mis tres casasmine tre husepluraris
todas mis casasalle mine husetodo
nuestra casavores husbøjning i køn ved i 1. og 2. person pluralis
nuestro cochevores bilbøjning i køn ved i 1. og 2. person pluralis

Det mest almindelige er at foranstille det possessive pronomen.

Efterstillede possessive pronominer

Det normale er at foranstille, men hvis man har behov for at bestemme substantivet på en eller anden måde for at være mere præcis, kan man efterstille det possessive pronomen.

Det efterstillede possessive pronomen bøjes i køn og tal efter det ejede.

Efterstillede pronominer giver en lidt tungere udtryk, da der bliver lagt tryk på pronominet.

"Ejeren"Det "ejede" er singularis Det "ejede" er pluralis
yo min/mit mío/mía mine míos/mías
din/dit tuyo/tuya dine tuyos/tuyas
él, ellausted
hans, hendes
dens, dets
sin/sit
deres
Deres
suyo/suya hans, hendes
dens, dets
sine
deres
Deres
suyos/suyas
nosotros, -as vores nuestro, -a vores nuestros,-as
vosotros, -as jeres vuestro, -a jeres vuestros, -as
ellos, ellas
ustedes
deres
Deres
suyo/suya deres
Deres
suyos/suyas
Carmen es una amiga mía.Carmen er en af mine veninderPræciseringen: en af...
¿Quiénes son esos amigos suyos?Hvem er de der venner, som han har?Præciseringen: de der...
No es asunto tuyo.Det er ikke din sag.
Det kommer ikke dig ved.
Virker som en understregning
¡Madre mía!For pokker!
Du godeste!
Virker som en understregning
¡Dios mío!Gud bevares!
Du milde himmel!
Virker som en understregning

Det possessive pronomen med underforstået substantiv

Når substantivet er underforstået, bruges bestemt artikel + den efterstillede form.

Aquí está mi coche. ¿Dónde está el tuyo?Her er min bil. Hvor er din?
Tu hija es más estudiosa que la mía.Din datter er mere flittig end min.

Den eneste undtagelser er efter verbet ser, hvor det possessive pronomen optræder som subjektsprædikativ .

Esas maletas son vuestras.De kufferter er jeres. (en form af 'ser')

To possessive pronominer

Man kan ikke som på dansk have to ubetonede former foran substantivet, men må bruge en ubetonet og en betonet form, se eksemplet:

tus hijos y los míosdine og mine børn

Andre forskelle til dansk

Klart ejerforhold

Spansk bruger possessive pronominer i mindre grad end dansk. Hvis der ikke kan være tvivl om tilhørsforholdet, foretrækkes bestemt artikel:

Ya he vendido la casa.Nu har jeg solgt huset/mit hus.
Krop og tøj

Ligeledes bruges bestemt artikel sjældent foran udtryk for krop eller tøj - i stedet bruges refleksive pronominer.

Me duele la cabeza.Jeg har ondt i mit hoved.
Ejerforhold er mindre vigtige!

Endelig er de ikke så optaget af, hvem der ejer hvad - sprogligt og måske også kulturelt. Således er det tydeligt, at dansk i 3. person har mange flere nuancer end spansk, for su og sus kan have mange forskellige betydninger.

He vendido mi casa y mis muebles.Jeg har solgt mit hus og mine møbler.
Has vendido tu casa y tus muebles.Du har solgt dit hus og dine møbler.
Juan ha vendido su casa y sus muebles.Juan har solgt sit hus og sine møbler.
Juan har solgt hans hus og hans møbler.
Juan har solgt hendes hus og hendes møber.
Juan har solgt deres hus og deres møbler.
Juan har solgt Deres hus og Deres møbler.
Hemos vendido nuestra casa y nuestros muebles.Vi har solgt vores hus og vores møbler.
Habéis vendido vuestra casa y vuestros muebles.I har solgt jeres hus og jeres møbler.
Juan y Ana han vendido su casa y sus muebles.Juan og Ana har solgt deres (eget) hus og deres (egne) møbler.
Juan og Ana har solgt hans hus og hans møbler.
Juan og Ana har solgt hendes hus og hendes møbler.
Juan og Ana har solgt deres (de andres) hus og deres møbler.
Juan og Ana har solgt Deres hus og Deres møbler.

Denne uklarhed kan naturligvis opleves som meget foruroligende for en dansker, men i praksis er vi sjældent i tvivl om, hvem der ejer hvad.

Hvis der er brug for klarhed, erstattes det possessive pronomen med et præpositionsled for at undgå uklarhed:

¿Es el padre de él o de ella?Er det hans eller hendes far?
Juan y Ana han vendido la casa de ella y las muebles de ellos.Juan og Ana har solgt hendes hus og deres møbler

Vuestro bruges ikke på latinamerikansk spansk

På latinamerikansk spansk bruges ikke 2. person pluralis. Derfor anvendes 3. person pluralis i betydningen "jeres".

¿Dónde está su padre?Hvor er jeres far?
Dónde están sus padres?Hvor er jeres forældre?)<
Mi casa es su casaMit hus er jeres hus

Som anført ovenfor kan su/sus betyde meget, og med denne latinamerikanske variant bliver der endnu flere muligheder. "Pero, hablando se entiende".

Demonstrative pronominer

Der findes tre demonstrative pronominer. De bruges til at udpege noget i tale eller i tekst. Der skelnes mellem

  • det nære (fx nær den talende): este
  • det fjernere (fx nær den der tales til): ese
  • det helt fjerne (fx fra begge samtalepartnere): aquel

På spørgsmålet ¿De qué maleta hablas? ("Hvilken kuffert taler du om?") kunne man forestille sig følgende svar - og bemærk hvordan det demonstrative pronomen er knyttet til 1.-3. person:

Esta maleta al lado de mí.Den kuffert her ved siden af mig.1. person
Esa maleta al lado de ti.Den kuffert der ved siden af dig.2. person
Aquella maleta al lado de Pedro.Den kuffert der ved siden af Pedro.3. person

I disse eksempler præciserer pronomenet afstanden i rum, men det kan også være en afstand i tid eller følelser.

¿Recuerdas aquellos tiempos?Kan du huske de tider dengang?
No me gusta ese chico.Jeg bryder mig ikke om den der dreng.

Det danske system for demonstrative pronominer

På dansk findes der to demonstrative pronominer: denne og hin. Det sidste bruges sjældent i moderne sprog. Ofte vælger vi at bruge den her og den der til at betegne henholdsvis det nære og det fjerne, eller blot den med betoning.

Oversigt

Det demonstrative pronomen kan bruges ad­jek­ti­visk og substantivisk. Det har samme køn og tal, som det substantiv det lægger sig til eller refererer til. Det optræder desuden i neutrum.

NærFjernereFjernest
SingularisMaskulinumesteeseaquel
Femininumestaesaaquella
Neutrumestoesoaquello
PluralisMaskulinumestosesosaquellos
Femininumestasesasaquellas

Accent

Når de demonstrative pronominer bruges sub­stan­ti­visk, skrives de ofte med accent. Det er dog ikke obligatorisk, og det gælder ikke neutrumsformerne.

Esta es mi abuela.Det(te) er min bedstemor. (præsentation)
¿De quién es éste? (fx coche)Hvis er den? (bil)
¿Qué es esto?Hvad er det her?
¿Está esto claro?Er dette klart/forståeligt?

Placering

Det demonstrative pronomen står normalt foran substantivet, men ese efterstilles ofte i daglig tale med en nuance af afstandtagen.

Esta señora es mi abuela.Denne dame er min bedstemor.
¡La mujer esa!Åh, det kvindemenneske!

Efterstilling ved en person er meget nedsættende og skal anvendes med forsigtighed.

Demonstrative pronominer om sted

Este angiver noget der er tæt på den talende, ese noget der er tæt på den tiltalte - eller blot fjernere fra den talende - og aquel noget der er fjernt fra begge.

Estas casas son muy grandes. Disse huse er meget store.
Aquella casa no es tan hermosa como esta.Det hus derhenne er ikke så smukt som det her.
Esa maleta no es mía.Den kuffert der er ikke min.
Eso no es correcto.Det (du siger) er ikke korrekt.

Este kan også betyde "sidstnævnte" og aquel "førstnævnte", idet este henviser til det nærmeste og aquel til det fjerneste i sætningen.

José y Juan son hermanos, este es ingeniero y aquel es profesor.José og Juan er brødre, sidstnævnte (Juan) er ingeniør og førstnævnte er lærer.

Demonstrative pronominer om tid

Este angiver et tidspunkt der er tæt på nutiden, og kan pege både frem og tilbage i tid. Verbalets tid afgør betydningen. Ese peger på noget fjernere i fortid eller fremtid. Aquel refererer til en fjern fortid.

1. Esta mañana me he despertado temprano. I morges vågnede jeg tidligt.
2. Esta mañana voy a limpiar.Her til formiddag vil jeg gøre rent.
3. Esa mañana fui al colegio en taxi.Den morgen tog jeg en taxi til skolen.
4. En aquella época fuimos muy pobres.Dengang var vi meget fattige.

Bemærk at der i sætning 1 bruges perfektum om det nære og i sætning 3 og 4 præteritum om det fjerne(re).

Tidsudtryk med demonstrative pronominer:

esta mañanai morges, i formiddags, her til morgen, her til formiddag
esta tardei eftermiddag, i eftermiddags, i aften
esta nochei aften, i nat
a estas horaspå nuværende tidspunkt
esta semana(i) denne uge
este mes(i) denne måned
este añoi år
este inviernoi vinter(s), til vinter
esta vezdenne gang
a esa horapå det tidspunkt
a eso de las tresved tretiden
aquel díaden dag - for længe siden
en aquella épocadengang, på det tidspunkt
en aquel períododengang, på det tidspunkt
en aquellos tiemposdengang, på det tidspunkt

Neutrum af det demonstrative pronomen

Det bruger vi meget på dansk, og det gør man også på spansk, dog med den forskel, at man har hele fire muligheder, når 'det' optræder som subjekt: esto, eso og aquello. Dertil kommer ello der er et ubundet personligt pronomen. Af disse er eso de mest brugte, mens ello næsten ikke bruges. Betydningsnuancerne er ligesom ved de andre pronominer: esto er tættere på, mens aquello er længere væk.

Eso bruges i en del faste udtryk

¡Eso es!
¡Eso sì!
¡Eso mismo!
Netop, ganske rigtigt!
¡Eso sí que no!Ikke tale om!)<
por eso
por esto
derfor
por eso mismonetop derfor

Esto, eso og aquello benævner noget, som ikke er en konkret ting eller et enkelte begreb. Det kan være en tanke, en erindring, en idé. Eller det kan være alle de ting, som man har med i tasken - altså, en upræcis mængde af sager.

Cuatro claves para hacer aquello que te da pereza (elpais.com)Fire vink til at få lavet det, som du ikke gider

Aquello betegner her noget som ikke er særligt konkret, nogle handlinger. Ved at bruge aquello fremfor en af de andre former, bliver "det" fjernet fra både tekstens afsender og modtager - det derude som vi ikke gider. På denne måde findes der på spansk en nøjagtighed, som vi skal bruge flere ord til på dansk for at opnå.

Neutrum som objekt

De demonstrative pronominer kan også optræde som objekt:

Dices estoDet siger du
Lo dicesDet siger du

Med esto betones 'det', som vi kun gøre det mundtligt på dansk - fx med særligt tryk på 'det' og 'du'.

Indefinitte pronominer - noget om 'noget'

De indefinitte pronominer er en lidt uensartet gruppe af ord, der refererer til noget mere eller mindre præcist. Det gælder fx 'noget' og 'nogen'. Nogle af dem er substantiviske, andre adjektiviske, og atter andre kan være begge dele. Nogle bøjes i køn og tal, andre er ubøjelige.

Oversigt

algo vs nada noget vs intetsubstantivisk om ting, begreberubøjeligt
alguien vs nadienogen vs ingensubstantivisk om personerubøjeligt
alguno vs ningunonogen vs ingensubstantivisk og adjektiviskom ting, begreber, personer
cualquieraenhver, hvem som helst ... substantivisk og adjektiviskom ting, begreber, personerubøjeligt (dog kortform)
cadahver ...adjektiviskom ting, begreber, personerubøjeligt
todoal, alle, hel ...substantivisk og adjektiviskom ting, begreber, personer

Algo kan også oversættes med "et eller andet" og alguien med "en eller anden".

Hvis de optræder som adjektiver, fungerer de faktisk som erstatning for artikler ved at stå først i det substantiviske led. Dog kan alguno/ninguno stå bagefter med en særlig betydning. Ligesom todo står foran en artikel.

De benægtende udtryk

Nada kan både oversættes "intet/ingenting" og med "ikke noget", og nadie og ninguno kan oversættes med med "ingen" og "ikke nogen". Dette skyldes, at vi på dansk kun vil have en nægtelse i en almindelig benægtelse. "Der er ikke ingenting" betyder, at der er noget. På spansk dobbeltbenægter man, hvis pronomenet står bagefter verbalet. Således skal der no foran verbalet, og der må ikke stå no foran, hvis det benægtende pronomen står før verbalet.

No viene nadieDer kommer ikke nogen
Nadie vieneDer kommer ikke nogen
Nada ocurreDer sker ikke noget
No ocurre nadaDer sker ikke noget

Så hvis nogen eller noget er benægtet, skal man have fat i de negative udtryk på spansk.

Algo og nada: noget og intet

Algo og nada bruges kun om ting og begreber. Det kan være subjekt, objekt og styrelse for præposition. Det kan ikke følges af substantiv og er ubøjeligt.

¿Hay algo que te molesta?
- No, nada me molesta.
Er der et eller andet der generer dig?
- Nej, der er ikke noget der generer mig.
¿Saben algo? - No, no saben nada. Ved de noget? - Nej, de ved intet.
No se interesan por nada. De interesserer sig ikke for noget.

Algo og nada kan efterfølges af adjektiv og præpositionsled.

Es algo tarde. Det er noget sent.
No es nada fácil. Det er ikke spor nemt.
¿Se puede ganar algo de dinero? Kan man tjene lidt penge?
No tienen nada de comer. De har ikke noget at spise.
Aquí no pasa nada interesante. Her sker der intet interessant.
Her sker der ikke noget interessant.

Bemærk i det sidste eksempel, at vi på dansk ofte benægter 'noget' eller 'nogen', når vi mener 'intet' eller 'ingen'. Det gør man ikke på spansk. Her laver man en dobbeltbenægtelse, hvis pronomenet er efterstillet verbet.

Algo og nada bruges i en del faste udtryk. Her er et lille udvalg:

algo asínoget i den retning
por algomed god grund, ikke uden grund
de nadadet var så lidt (efter gracias = tak)
como si nadasom om intet var hændt
så let som ingenting

Nada findes som substantiv i betydningen "intet", "intethed": La gran nada: Det store intet

Nogen, noget, nogle og ingen

På dansk skelner vi ikke mellem, om 'nogen' og 'ingen' betegner personer eller ting. Det gør man på spansk

¿Viene alguien?Kommer der nogen?Person
¿Tienen algunas clases?Har de nogen timer?Ting
No tienen ningunas clasesDe har ikke nogen timer
De har ingen timer
Ting
No viene nadieDer kommer ikke nogen
Ingen kommer
Person

Vi bemærker igen det særlige, at vi på dansk ikke dobbeltbenægter (no... nadie), så enten benæger vi med 'ikke', eller også bruger vi det benægtende pronomen.

Alguien vs alguno: nogen

Alguien og alguno kan betyde det samme: 'nogen', og som regel vil der ikke være forskel på at bruge det ene eller det andet ord. Dog vil udtryk med et de have alguno foran sig, fordi der er tale om en delmængde.

Cuando alguno de los miembros de una pareja se entera de una microtraición ...Når en af parterne får nys om en 'lille utroskab' ...Mængden er de to partnere og delmængden er en af dem
Nadie vs ninguno: ingen

Nadie og ninguno kan betyde det samme: 'ingen', og som regel vil der ikke være forskel på at bruge det ene eller det andet ord. Dog vil udtryk med et de have ninguno foran sig, fordi der er tale om en delmængde.

Ninguno de sus dos grandes astros, Diego Maradona y Leo Messi, alzó nunca la copaIngen af deres to stjerner, Diego Maradona og Leo Messi, fik nogensinde lejlighed til at hæve pokalen.mængden er argentinske fodboldstjerner og delmængden er ingen af dem.
Ninguno quiere ceder.Ingen vil overgive sigIngen af de to parter
Nadie quiere ceder.Ingen vil overgive sigIngen i hele verden
Alguien og nadie: nogen og ingen som substantiv

Alguien og nadie bruges kun om personer. Det kan være subjekt, objekt, indirekte objekt og styrelse for præposition. Når de er objekt, kommer der a foran selv om der ikke er tale om nogen specifik person. Det kan ikke følges af substantiv og er ubøjeligt.

¿Alquien te conoce aquí?
- No, nadie me conoce.
Er der nogen der kender dig her?
- Nej, ingen kender mig.
¿Conoces a alquien en Madrid?
- No, no conozco a nadie.
Kender du nogen i Madrid?
- Nej, jeg kender ikke nogen.
Pedro se lo ha dicho a alquien. Pedro har fortalt en eller anden det.
No se interesan por nadie. De interesserer sig ikke for nogen.
Alguno og ninguno: nogen og ingen

Alguno og ninguno bruges om både ting, begreber og personer til at betegne en delmængde - eventuelt en nulmængde i tilfældet ninguno. De kan lægge sig til et substantiv, hvorved de opfører sig som et adjektiv. De kan også optræde som et substantiv, hvor de ofte efterfølges af de + substantiv.

Når det er objekt og betegner en person, kommer der a foran.

De bøjes i køn tal.

Foran et sub­stan­tiv i maskulinum singularis bruges kortformerne algún og ningún.

¿Vendrán algunos de tus amigos?
No, ninguno vendrá.
Kommer nogle af dine venner?
Nej, der kommer ingen.
¿Tienes algunas amigas en Madrid? Har du nogle veninder i Madrid?
Algún día lo lograré. En skønne dag vil det lykkes for mig.

Ninguno bruges kun i singularis, undtagen hvis substantivet kun bruges i pluralis (fx vacaciones. Se også Substantiver).

No hay ningún problema. Der ikke noget problem
Der er ingen problemer
No hay ningún alumno en la claseDer er ingen elever i klassen
Este verano no habrá ningunas vacaciones. Denne sommer bliver der ikke nogen ferie.
(idet 'vacaciones' kun findes i pluralis)

Placeret efter substantivet får både alguno og ninguno en kraftigt benægtende betydning:

No tengo dinero alguno/ninguno. Jeg har slet ingen penge.

'Noget' skal ikke oversættes

Ofte oversættes "noget" ikke til spansk og "ikke noget" oversættes med no

¿Hay leche?Er der noget mælk?
No, no hay lecheNej, der er ikke noget mælk
No tienen dineroDe har ingen penge
No tienen televisorDe har intet tv-apparat = De har ikke tv

Cualquiera: enhver, hvilken som helst

Cualquiera bruges om både ting, begreber og personer. Det kan lægge sig til et substantiv, efterfølges af de + substantiv eller stå alene.
Det er ens i maskulinum og femininum og har kortformen cualquier foran substantiv. I pluralis, som bruges meget sjældent, hedder det cualesquiera.

Cualquier mujer lo sabe. Enhver kvinde ved det.
Cualquiera de los presentes puede ser el asesino. Hvem som helst af de tilstedeværende kan være morderen.
Cualquiera puede venir. Hvem som helst kan komme.
Pedro no es un cualquiera. Pedro er ikke en hr. Hvemsomhelst.
Cualesquiera que sean los motivos, no se justifica su reacción. Hvad grundene end er, er hans reaktion ikke berettiget.

Cada: hver (enkelt/eneste)

Cada bruges om ting, begreber og personer. Det står foran substantivet, men er ubøjeligt.

Cada mañana Pedro se levanta a las 8. Hver (eneste) morgen står Pedro op kl. 8.
Cada año se van a Francia. Hvert (eneste) år tager de til Frankrig.
Cada vez que viene Ana, trae su guitarra. Hver (enete) gang Ana kommer, har hun sin guitar med.
Hay una beca para cada estudiante. Der er et stipendium til hver (enkelt) studerende.

Cada bruges i specielle tidsudtryk:

Sólo van a la escuela cada dos días. De går kun i skole hver anden dag.
Cada tres días visitan a la madre. Hver tredje dag besøger de deres mor.
Cada media hora descansan. Hver halve time hviler de sig.
Cada quince días van al cine. Hver fjortende dag går de i biografen.

Cada uno/una bruges substantivisk i betydningen "enhver, hver enkelt, hver især"

Cada uno tendrá una beca. Hver især får et stipendium.
Cada uno es artífice de su propia fortuna. Enhver er sin egen lykkes smed.
(Enhver er skaber af sin egen lykke)

Todo: al, hele

Todo bruges om ting, begreber og personer. Det bøjes i køn og tal.

Ya he preparado toda la comida. Jeg har allerede lavet al maden.
Toda mi familia está de vacaciones. Hele min familie er på ferie.
He leído todos estos artículos. Jeg har læst alle disse artikler.

Når det bruges adjektivisk, står det som regel foran den bestemte form af substantivet, men kan også ses foran substantiver i ubestemt form og uden bestemmelsesord (i sidste tilfælde ofte med betydningen "hver").

Cantan y bailan todo el día. De synger og danser hele dagen.
Cantaron y bailaron todo un día. De sang og dansede en hel dag.
Todo Madrid lo sabe. Hele Madrid ved det.
En todo caso no toman cerveza. De drikker i hvert fald ikke øl.
Todo esfuerzo será apreciado. Enhver anstrengelse vil blive påskønnet.

I tidsudtryk får todos betydningen "hver".

Cantan y bailan todos los días. De synger og danser hver dag.

Todo kan bruges substantivisk, og når det er objekt og indirekte objekt, skal det genoptages med et bundet personligt pronomen foran verbalet (henholdsvis lo/la, los/las og le/les, se Bundne personlige pronominer, dobbeltrepræsentation).

Todos éramos felices. Vi var alle lykkelige.
Pedro lo comió todo. Pedro spiste det hele.
Lo perdieron todo. De mistede alt.

Når det er personobjekt, skal der a foran.

Las conocían a todas. De kendte dem alle.
Les dieron caramelos a todos. De gav bolsjer til alle.

Todo lo que indleder relative ledsætninger.

Todo lo que me gusta es inmoral. Alt hvad jeg kan lide, er umoralsk.