A

Spansk grammatik

Disse fire ledtyper er de centrale på spansk

Klik ovenfor for at se mere om ordklasser og rækkefølge indenfor de enkelte led.

Spansk har stærke regler for rækkefølgen af ordene indenfor de enkelte led, mens rækkefølgen af leddene (syntaksen) er mere fri, hvilket du kan læse om her: syntaks og spørgsmål.

På denne side kan du læse kort om rækkefølgen af ordene i de enkelte led.

Her finder du en samlet oversigt

Verballed

Kernen i verballedet er naturligt det finitte verbum, men rundt om dette kan der stå forskellige ord - ja, hvis ordene er med i sætningen, skal de stå ved verbalet. Det gælder særligt de bundne pronominer og nægtelser. Et eksempel kunne være:

no te quiero jeg elsker dig ikke

Formlen er: nægtelse + bundne pronominer + finit verbum

Ved sammensatte verbaler foretrækker man at stille verberne lige efter hinanden - i modsætning til dansk, hvor vi skal placere de små adverbier mellem et finit hjælpeverbum og hovedverbum, som er infinit:

no te puedo querer jeg kan ikke elske dig
no puedo quererte jeg kan ikke elske dig

Bemærk at det bundne pronomen (te) kan stå enten før det finitte verbum eller efter det infinitte.

Reglen om ikke at adskille de to verber gælder i særligt grad perfektum, hvor vi på dansk kan have mange ord i et adverbial mellem dem.

no te he querido de ninguna manera jeg har på ingen måde elsket dig

Ligesom på dansk kan verbalet sammensættes af et finit verbum med et infinit verbum umiddelbart efter sig, som vi ser i eksemplerne ovenfor. Desuden skabes en del verbaludtryk ved at sammensætte det efter denne formel

finit verbum + præposition + infinit form

voy a correr jeg vil løbe

Se verbalperifraser

Det substantiviske led

Kernen i det substantiviske led er substantivet. Her er en stribe eksempler, som viser, hvordan leddet kan bestå af mange ord.

la casa huset
la casa roja det røde hus
la bonita casa roja det smukke røde hus
las dos bonitas casas rojas de to smukke røde hus

En simpel, men ikke udtømmende formel er:

artikel + mængde + adjektiv + substantiv + adjektiv

Det substantiviske led kan blive meget langt, fordi de enkelte led kan sammensættes med præpositioner "huset på bakken med de høje træer". Desuden kan de enkelte substantiver beskrives yderligere med adjektiviske ledsætninger: "huset på bakken, som har de der høje træer".

Substantivbestemmer

Leddet indledes med en bestemmelse af en art i form af en artikel eller en mængde. En lille gruppe af ord kan således fungere som substantivbestemmer, og der er en tendens til, at substantiver skal have en bestemmer før for at gøre det tydeligt, at det næste er et substantiv. Dette skyldes den relativt frie placering af led på spansk.

Følgende ord kan stå før et substantiv, og ingen af dem kan være der samtidig. Det er enten den ene eller den anden bestemmer.

Artikeluna/la leche
Taldos leches, tres leches...
Særlige mængeudtrykambas leches, bastante/demasiada/mucha/poca/tanta leche...
Demonstrativt pronomenesta/esa/aquella leche
Possessivt pronomenmi/tu/su/nuestra/vuestra leche
Indefinitte pronomineralguna/ninguna leche
Interrogative pronominerqué/cuál/cuánta leche
Relative pronominercuya/cuanta leche

Adjektivets placering

Adjektiver kan stå før og efter - og som nedenstående skema skal vise, vil de fleste adjektiver stå efter substantivet. Læs mere om adjektivets placering her.

Altid foranPrimært bagefterAltid bagefter
mængde egenskabklassifikation
muchos hombres los hombres altoslos hombres ingleses

Adverbialer

Adverbialer kan dannes af enten:

adverbierpronto empiezo a trabajar snart begynder jeg at arbejde
præpositionsledpor la mañana empiezo a trabajar om morgenen begynder jeg at arbejde
ugedageel lunes empiezo a trabajar på mandag begynder jeg at arbejde

Bemærk at dansk har en del faste adverbialer uden præposition. Se et udvalg

Konjunktioner

Konjunktionerne forbinder enten led eller sætninger.