Bemærk

Mange danske substantiver er sammensat af to eller flere ord (dog sjældent mere end tre), fx

solenergi
sommerferieminder
håndbolddommerkursus
speciallægepraksis­plan­læg­ning
lektorbedømmelsesudvalgs­formand

Dansk har også to køn, men de hedder fælleskøn og intetkøn, fx

en bil, bilen - et hus, huset

På dansk anbringes indirekte objekt oftest før objekt:

De giver pigen en gave

På dansk bruges genitiv med
-s:

Pedros cykel
pigernes veninder

På spansk bruges ofte genitiv med de svarende til forskellige danske præpositionsled, fx

los habitantes de España
(indbyggerne i Spanien = Spaniens indbyggere)
la farmacia de la plaza
(apoteket på torvet = torvets apotek)

Opdateret den 8.5.2009

Substantiver, oversigt

Her vises hovedreglerne for

Link til uddybende sider ses i menuen til venstre.

Sammensætning

Der findes meget få sammensatte substantiver. Når man vil oversætte danske sammen­satte ord til spansk, er de mest almindelige løsninger at bruge enten substantiv + de + substantiv eller substantiv + adjektiv.

el director del banco bankdirektøren ("bankens direktør")
el tiempo librefritiden ("den frie tid")

Køn

Substantiver er enten maskulinum eller femininum. I de fleste tilfælde må man lære ordets køn samtidig med glosen eller slå det op i ordbogen, men der findes dog visse regler, blandt andet ud fra endelsen. Fx er langt de fleste substantiver der ender på -o maskulinum, og langt de fleste der ender på -a er femininum.

el amigo vennenla amigaveninden

Tal

Substantiver står i singularis eller pluralis. Pluralis ender på -s eller efter konsonant -es.

el amigo vennenlos amigosvennerne
el paíslandetlos paíseslandene

Funktion

Substantivet kan være subjekt, objekt, indirekte objekt, subjektsprædikativ, objekts­prædikativ og styrelse for præ­po­si­tion.

Subjekt El hombre fumaManden ryger
ObjektEl hombre fuma un cigarilloManden ryger en cigaret
Indirekte objektEl hombre le da un cigarillo al vecino Manden giver naboen en cigaret
SubjektsprædikativEl hombre es ingenieroManden er ingeniør
ObjektsprædikativLlaman al hombre el GordoDe kalder manden Tykke
Styrelse for præpositionEste regalo es para el hombreDenne gave er til manden

Når objektet er en eller flere bestemte personer, markeres det med a.

Conocen a mi hija De kender min datter
Vieron a unas chicasDe så nogle piger

Der sættes altid a ("til") foran indirekte objekt når det består af et substantiv. Bemærk ordstilling og dobbelt­repræ­sen­ta­tion af indirekte objekt!

Le dan un regalo a mi hijaDe giver min datter en gave
(le = "hende" oversættes ikke)

Genitiv dannes ved hjælp af præpositionen de foran "ejeren/ejerne". Bemærk at der skal bestemt artikel foran "det ejede"!

la bicicleta de PedroPedros cykel
el coche del hombremandens bil
la farmacia de la plazaapoteket på torvet ("torvets apotek")
las amigas de las chicaspigernes veninder