Bemærk

Mange danske substantiver er sammensat af to eller flere ord (dog sjældent mere end tre), fx

solenergi
sommerferieminder
håndbolddommerkursus
speciallægepraksis­plan­læg­ning
lektorbedømmelsesudvalgs­formand

Opdateret den 11.6.2009

Ordsammensætninger

I meget få tilfælde sammenskrives flere ord til ét. Når man vil oversætte et dansk sammen­sat substantiv til spansk, må man altså finde andre løsninger. En del kan findes i ordbogen. Her vises eksempler på følgende former for sam­men­sæt­ninger:

Substantiv + de + substantiv

el día de clase skoledagen
el director del banco bankdirektøren
las vacaciones de octubre efterårsferien

Denne kombination bruges også ved mængdeangivelser, månedsnavne og nogle geografiske navne (hvor dansk ikke skriver ordene sammen, men anbringer dem ved siden af hinanden).

un vaso de leche et glas mælk
un kilo de tomates et kilo tomater
un millón de euros en million euro
el mes de agosto august måned
Ciudad de México Mexico By

Substantiv + adjektiv

el club deportivosportsklubben
el tiempo librefritiden
la energía solarsolenergien

Substantiv + de + verbum i infinitiv

la hora de comerspisetiden
el permiso de conducirkørekortet
la máquina de cosersymaskinen

Sammenskrivning af verbum + substantiv

Nogle få substantiver er sammensat af et verbum i præsens og et substantiv i pluralis. De er altid maskulinum. Her vises nogle af de mest brugte.

el abrelatas abre "åbner"+ latas "dåser"dåseåbneren
el cumpleañoscumple "fylder" + años "år"fødselsdagen
el rompecabezasrompe "bryder" + cabezas "hoveder"puslespillet

Sammenstilling af substantiv + substantiv

I sjældne tilfælde ses to substantiver stillet sammen uden præposition. I pluralis er det kun det første der bøjes.

el arco iris, los arcos irisregnbuen, regnbuerne
el coche bomba, los coches bombabilbomben, bilbomberne
el hombre rana, los hombres ranafrømanden, frømændene