Bemærk

Anvendelsen af a foran personobjekt er formentlig opstået på grund af den relativt frie ordstilling og behovet for at skelne mellem subjekt og objekt, især når disse begge betegner personer.

Med bestemte personer menes ikke nødvendigvis nogen man kender, men nogen der kan udpeges eller præciseres og evt. genkendes.

Foran de indefinitte pronominer alguien, alguno (nogen) og nadie, ninguno (ingen) bruges der dog a selv om der ikke er tale om bestemte personer:
¿Conoces a alguien aquí?
(Kender du nogen her?
No, no conozco a nadie
(Nej, jeg kender ingen)

På dansk kommer indirekte objekt foran objekt, fx:
De giver Ana en gave

Det giver dog også god mening på dansk at sige:
De giver en gave til Ana

Gustar betyder "at behage", "at tiltale", og den eller de personer som behages af et eller andet, er indirekte objekt.

Opdateret den 16.4.2009

Substantiver som subjekt

Subjektets placering i sætningen er relativt fri, fx kan der være omvendt ordstilling hvis det er et andet led end subjektet der skal fremhæves. Læs mere om ordstilling.

El chico dibuja siempre. Drengen tegner altid.
Siempre dibuja el chico.Den dreng tegner altid.
Me gusta esta película.Jeg kan godt lide den film.
"Den film behager mig".

Substantiver som objekt

Som objekt opfører substantiver sig som på dansk, undtagen når det betegner en eller flere bestemte personer. I dette tilfælde sættes der a foran. Dette a oversættes ikke.

Siempre dibuja el chico a la chica. Drengen tegner altid pigen.
Ayudan al padre. De hjælper faderen.
Quieren a sus hijos.De elsker deres børn.
Vieron a unas chicas en la calle.De så nogle piger på gaden.
Buscan a una de las secretarias.De leder efter en af sekretærerne.

Sammenlign med følgende sætning hvor det ikke er en bestemt person, men en funktion der søges:

Buscan una secretaria. De søger en sekretær.

Efter tener bruges således ikke a foran personobjekt når det er funktionen der fokuseres på. Når der er tale om en bestemt person, markeres det med a.

Tienen dos hijas. De har to døtre.
Pedro tiene novia.Pedro har en kæreste.
José tuvo a Pablo con su ex mujer.José fik Pablo med sin ekskone.

Foran dyr og visse begreber viser brugen af a en følelsesbetonet tilknytning.

Quieren a sus gatos. De elsker deres katte.
Quieren a su patria.De elsker deres fædreland.

Substantiver som indirekte objekt

Der sættes altid a foran substantivet når det er indirekte objekt. Dette a svarer til dansk "til", men oversættes som regel ikke.
Bemærk at der normalt bruges dobbeltrepræsentation af indirekte objekt.

Le dan un regalo a Ana De giver Ana en gave
Les gusta la música a los chicosBørnene kan godt lide musik

Læs mere om dobbeltrepræsentation her.