Bemærk

mismo kan betyde både "samme", "selv", "selve".

el mismo profesor
(den samme lærer/læreren selv)

Opdateret den 10.5.2009

Sammenligningsudtryk

Der findes flere former for sammenligning mellem forskellige størrelser. Her behandles sam­men­lig­nings­udtryk

Komparativ

Det almindelige sammenligningsord ved komparativ er konjunktionen que ("end"). Efter que bruges subjektsform af det personlige pronomen.

Son más altos que sus padres. De er højere end deres forældre.
Son más altos que yo. De er højere end mig.

Foran mændgdebetegnelser og tal (dog ikke efter nægtelse) samt relativsætning med lo que bruges de som sammenligningsord.

más de la mitad de la población mere end halvdelen af befolkningen
Tienen más de un millón de euros. De har mere end en million euro.
No ganan menos que un millón de euros.De tjener ikke mindre end en million euro.
Son más ricos de lo que parecen. De er rigere end de ser ud til.

Superior, inferior, anterior, posterior

Ved disse adjektiver bruges præpositionen a som sammenligningsord, og der bruges præ­po­si­tions­form af det personlige pronomen.

Pedro es muy superior a sus compañeros. Pedro er sine kammerater meget overlegen.
Pedro es superior a mí. Pedro er bedre end mig.
José es inferior a sus compañeros. José er ringere end sine kammerater.
anterior/posterior al período glacial tidligere/senere end istiden

Como

Como efterfølges af substantiv, subjektsform af personligt pronomen eller ledsætning indledt med si ("hvis").
Como si
oversættes normalt med "som om". Verbet står i imperfektum konjunktiv om noget der strider mod virkeligheden (kontrafaktisk).

Juan habla como un profesor. Juan taler som en lærer.
Juan habla como tú. Juan taler ligesom dig.
Juan habla como si fuera profesor. Juan taler som om han var lærer.

Tanto/tan ... como

Tanto ... como anvendes i forbindelse med verber og substantiver. Tanto bøjes når det lægger sig til et substantiv og har samme køn og tal som dette.
Tan ... como optræder i forbindelse med adjektiver og adverbier. Tan er ubøjeligt.
Der bruges subjektsform af det personlige pro­no­men.

Juan habla tanto como su profesor. Juan taler lige så meget som sin lærer
Juan habla tanto como él. Juan taler lige så meget som ham.
Ana tiene tantas amigas como vosotras. Ana har lige så mange veninder som jer.
Son tan pobres como los vecinos. De er lige så fattige som naboerne.
Mi casa está tan lejos como la tuya. Mit hus er lige så langt væk som dit.

... mismo ... que

Der skal bestemt artikel foran mismo, som kon­gru­erer med substantivet. Udtrykket kan også bruges i neutrum.
Der bruges subjektsform af det personlige pro­no­men.

Ana tiene las mismas ideas que tú. Ana har de samme ideer som dig.
Ganan lo mismo que el director. De tjener det samme som direktøren.

I et enkelt fast udtryk bruges de som sam­men­lig­nings­ord.

lo mismo de siempre det samme som altid
den samme gamle historie