Bemærk

På dansk retter "min", "din", "sin" sig i køn og tal efter "det ejede", fx

min bil, mit hus, mine børn

Det samme gælder i ældre dansk 1. og 2. person pluralis, som i moderne dansk stort set er udskiftet med "vores" og "jeres":

vor fader, vort hjem, vore børn

I 3. person (bortset fra "sin") er det "ejerens" køn eller tal der benævnes, fx

hans bil, hans hus, hans børn
hendes bil, hendes hus, hendes børn
deres bil, deres hus, deres børn

På latinamerikansk spansk bruges ikke 2. person pluralis. Derfor anvendes 3. person pluralis i betydningen "jeres".

¿Dónde está su padre?
(Hvor er jeres far?)
Dónde están sus padres?
(Hvor er jeres forældre?)

Su og sus kan selvfølgelig også her betyde "deres", "Deres", "hans", "hendes", "sin/sit/sine".

Mi casa es su casa
(Mit hus er jeres/Deres osv. hus)

I nogle tilfælde hvor dansk bruger possessivt pronomen bruger spansk dativpronomen, især i forbindelse med legemsdele og beklædnings­genstande, fx

Les lavan los dientes (a los niños)
(De børster deres (børnenes) tænder)
Les cortan las uñas
(De klipper deres negle)
Les ponen los impermeables
(De giver dem deres regntøj på)
Le robaron la cartera
(De stjal hans tegnebog)
Se le cayó el vaso
Han tabte sit glas

eller refleksivt pronomen:

María se lava los dientes
(María børster sine tænder

Se også Bundne personlige pronominer og Refleksive pronominer

Opdateret den 2.6.2009

Possessive pronominer

Der findes to slags possessive pronominer:

De possessive pronominer kongruerer med det substantiv de lægger sig til eller refererer til. Det vil sige at det er "det ejede" der bestemmer køn og tal og ikke "ejeren" (se sammenligning med dansk i højre spalte).
Su padre og sus padres kan således betyde flere ting afhængigt af sammenhængen:

su padrehans/hendes/dens/dets/sin/Deres/deres far
sus padreshans/hendes/dens/dets/sine/Deres/deres forældre

I nogle tilfælde erstattes det possessive pronomen med et præpositionsled for at undgå uklarhed:

¿Es el padre de él o de ella?Er det hans eller hendes far?

Ubetonede possessive pronominer

De ubetonede possessive pronominer står altid foran et substantiv og kongruerer med dette. De bøjes alle i tal, kun nuestro og vuestro bøjes også i køn.

"Ejeren"Det "ejede" er singularis Det "ejede" er pluralis
yo mi min/mitmismine
tudin/dit tusdine
él, ella

usted
su hans
hendes
dens
dets
sin/sit
deres
Deres
sushans
hendes
dens
dets
sine
deres
Deres
nosotros, -asnuestro, -avoresnuestros,-asvores
vosotros, -asvuestro, -ajeres vuestros, -asjeres
ellos, ellas
ustedes
su deres
Deres
susderes
Deres

Bemærk igen at su og sus kan have mange forskellige betydninger.

He vendido mi casa y mis muebles.Jeg har solgt mit hus og mine møbler.
Has vendido tu casa y tus muebles.Du har solgt dit hus og dine møbler.
Juan ha vendido su casa y sus muebles.Juan har solgt sit hus og sine møbler.
Juan har solgt hans hus og hans møbler.
Juan har solgt hendes hus og hendes møber.
Juan har solgt deres hus og deres møbler.
Juan har solgt Deres hus og Deres møbler.
Hemos vendido nuestra casa y nuestros muebles.Vi har solgt vores hus og vores møbler.
Habéis vendido vuestra casa y vuestros muebles.I har solgt jeres hus og jeres møbler.
Juan y Ana han vendido su casa y sus muebles.Juan og Ana har solgt deres (eget) hus og deres (egne) møbler.
Juan og Ana har solgt hans hus og hans møbler.
Juan og Ana har solgt hendes hus og hendes møbler.
Juan og Ana har solgt deres (de andres) hus og deres møbler.
Juan og Ana har solgt Deres hus og Deres møbler.

Spansk bruger dog possessive pronominer i mindre grad end dansk. Hvis der ikke kan være tvivl om tilhørsforholdet, foretrækkes bestemt artikel:

Ya he vendido la casa.Nu har jeg solgt huset/mit hus.

Man kan ikke som på dansk have to ubetonede former foran substantivet, men må bruge en ubetonet og en betonet form, se eksemplet:

tus hijos y los míosdine og mine børn

Betonede possessive pronominer

De betonede possessive pronominer anvendes substantivisk eller adjektivisk efter et substantiv. De har altid samme køn og tal som det substantiv der betegner det "ejede", og de bøjes i både køn og tal.

"Ejeren"Det "ejede" er singularis Det "ejede" er pluralis
yo (el) mío
(la) mía
min/mit(los) míos
las mías
mine
(el) tuyo
(la) tuya
din (los) tuyos
(las) tuyas
dine
él, ella

usted
(el) suyo
(la) suya
hans
hendes
dens
dets
sin
deres
Deres
(los) suyos
(las) suyas
hans
hendes
dens
dets
sine
deres
Deres
nosotros, -as(el) nuestro
(la) nuestra
vores(los) nuestros
(las) nuestras
vores
vosotros, -as(el) vuestro
(la) vuestra
jeres (los) vuestros
las vuestras
jeres
ellos, ellas

ustedes
(el) suyo
(la) suya
deres

Deres
(los) suyos
(las) suyas
deres

Deres

Betonede possessive pronominer brugt substantivisk

Når substantivet er underforstået, har den betonede form bestemt artikel, undtagen når det er subjektsprædikativ efter verbet ser.

Aquí está mi coche. ¿Dónde está el tuyo?Her er min bil. Hvor er din?
Tu hija es más estudiosa que la mía.Din datter er mere flittig end min.
Esas maletas son vuestras.De kufferter er jeres.

Betonede possessive pronominer brugt adjektivisk

Når substantivet har et andet bestemmelsesord foran, anbringes en betonet form af de possessive pronominer efter det.
Det kan også forekomme uden bestemmelsesord foran substantivet, fx i visse udråb.

Carmen es una amiga mía.Carmen er en af mine veninder
¿Quiénes son esos amigos suyos?Hvem er de der venner af ham/hende/dem/Dem?
No es asunto tuyo.Det er ikke din sag.
Det kommer ikke dig ved.
¡Madre mía!For pokker!
Du godeste!
¡Dios mío!Gud bevares!
Du milde himmel!