Bemærk

I nogle tilfælde hvor dansk har verbum + præpositionsled, har spansk verbum + objekt, fx

Escuchan la música
(De lytter til musikken)
La escuchan
(De lytter til den)

Buscan el libro
(De leder efter bogen)
Lo buscan
(De leder efter den)

Siguen el taxi
(De følger efter taxien)
Lo siguen
(De følger efter den)

Esperan a su hijo
(De venter på deres søn)
Lo esperan
(De venter på ham)

Quieren a sus nietos
(De holder af deres børnebørn)
Los quieren
(De holder af dem)

Præpositionen a i de sidste to eksempler bruges ikke svarende til den danske præposition.
Se A + personobjekt.

I nogle tilfælde hvor dansk bruger possessivt pronomen bruger spansk dativpronomen, især i forbindelse med legemsdele og beklædningsgenstande, fx

Les lavan los dientes (a los niños)
(De børster deres (børnenes) tænder)
Les cortan las uñas
(De klipper deres negle)
Les ponen los impermeables
(De giver dem deres regntøj på)

Ved sammenskrivning af verbalform og personligt pronomen skal verbalformens oprindelige tryk bevares, og det nødvendiggør ofte en accent i skriftsproget:

Estoy escuchando la música
(Jeg (sidder og) lytter til musikken)
Estoy escuchándola
(Jeg (sidder og) lytter til den)

Voy a darle los libros a Ana
(Jeg vil give Ana bøgerne
Voy a dárselos
(Jeg vil give hende dem)

Opdateret den 8.5.2009

Bundne personlige pronominer

De bundne personlige pronominer er altid bundet til en verbalform og kan være objekt og indirekte objekt. På denne side kan du læse om

Former

Bemærk at der kun i 3. person skelnes mellem objekt og indirekte objekt samt mellem maskulinum og femininum.

ObjektIndirekte objekt
Singularis
1. personme mig
2. personte dig
3. personlo (le)
la
lo (neutrum)
le (se)
le (se)
ham/den/det/Dem
hende/den/det/Dem
det
Pluralis
1. personnos os
2. personos jer
3. personlos (les), laslesdem, Dem

Leisme

Især i dele af Castilien bruges le i stedet for lo om hankønsperson som objekt. Til den danske sætning "De genkendte ham ikke" svarer to korrekte spanske sætninger:

No lo reconocieron.
No le reconocieron.

Derimod regnes det ikke for korrekt at bruge les i stedet for los om hankønspersoner selv om det har en vis udbredelse, især i refleksiv passiv:

Ya no se les ve. = Ya no se los ve.Man kan ikke længere se dem.

'Se' i stedet for 'le/les'

Når der er to pronominer - objekt og indirekte objekt - placeres det indirekte objekt altid først.
I de følgende eksempler kan man forestille sig at lo står i stedet for el libro ("bogen").

Me lo dieron.De gav mig den.

Af lydmæssige grunde erstattes le og les af se foran lo/la/los/las, altså foran de former der begynder med l.

Se lo dieron.De gav ham (hende/dem) den.

For at tydeliggøre hvillken person det indirekte objekt er, tilføjes ofte a + substantiv eller a + præpositionsform af det personlige pronomen. Men det kan ikke erstatte det personlige pronomen, som er obligatorisk.

Se lo dieron a Juan.De gav Juan den.
Se lo dieron a él.De gav ham den.

Læs mere om dobbeltrepræsentation.

Placering

Bundne personlige pronominer placeres oftest foran verbalet og kan ikke adskilles fra det ved andre ord. En nægtelse placeres således foran pronominet.

No lo leen.De læser den ikke.
Nunca lo leerán.De kommer aldrig til at læse den.
No lo han leído.De har ikke læst den.

Dog hægtes de bag på infinitiv, gerundium og bekræftende imperativ, dvs. de skrives sammen med disse verbalformer.

Se fueron sin leerlo.De gik uden at læse den.
Están leyéndolo ahora.De er ved at læse den nu.
¡Léelo!Læs den!

I verbalperifraser (siden er endnu ikke skrevet) og i forbindelse med modalverberne deber, poder, querer, saber, tener que + infinitiv kan de dog både placeres foran det personbøjede verbal og hægtes bag på infinitiv eller gerundium.

Voy a leerlo. = Lo voy a leer.Jeg skal til at læse den.
Acabo de leerlo. = Lo acabo de leer.Jeg har lige læst den.
Debo leerlo. = Lo debo leer.Jeg bør læse den.
Puedo leerlo. = Lo puedo leer.Jeg kan læse den.
Quiero leerlo. = Lo quiero leer.Jeg ønsker at læse den.
Tengo que leerlo. = Lo tengo que leer.Jeg er nødt til at læse den.
Estoy leyéndolo. = Lo estoy leyendo.Jeg er ved at læse den.

Dobbeltrepræsentation

Dobbeltrepræsentation vil sige at det samme led forekommer to gange i sætningen: som et bundet pronomen og som et substantiv eller et ubundet pronomen.

Objekt

Hvis et objekt i form af et substantiv eller et ubundet pronomen placeres foran verbalet, skal det genoptages med et bundet pronomen ved verbalet. Dette oversættes ikke til dansk.

Aquel libro no lo he leído.Den bog har jeg ikke læst.
A Juan no lo he visto.Juan har jeg ikke set.
A ella no la conozco.Hende kender jeg ikke.

Todo har ofte dobbeltrepræsentation uanset placering.

Todo lo perdieron.Alt mistede de.
Lo perdieron todo.De mistede alt.

Indirekte objekt

Et indirekte objekt i form af et substantiv eller et ubundet pronomen har uanset placering (bortset fra i formelt sprog) altid dobbeltrepræsentation.

A mí me gusta la música pop.
= La música pop me gusta a mí.
Jeg kan godt lide popmusik.
"Popmusik behager mig."
A los niños les dieron libros.
= Les dieron libros a los niños.
Børnene fik bøger.
De gav børnene bøger.
"De gav bøger til børnene".)