Bemærk

Spansk bruger subjektsformer som subjektsprædikativ og efter sammenligningsord, fx
¿Eres tú?
(Er det dig?)
Cantan mejor que él
(De synger bedre end ham)

Der er accent over (du/dig), (mig) og él (han/ham) for at undgå sammenblanding med dels de possessive pronominer tu (din/dit), mi (min/mit), dels den bestemte artikel i maskulinum singularis el (el libro: bogen).

Tilsvarende på dansk: I og De skrives med stort for ikke at forveksle med i og de.

Opdateret den 8.5.2009

Personlige pronominer, oversigt

Der findes to slags personlige pronominer: de ubundne og de bundne.
De ubundne pronominer kan bruges uafhængigt af et verbum, mens de bundne altid er knyttet til en verbalform.
Da verbalets endelse angiver subjektets person og tal, anvendes personligt pronomen som subjekt kun i særlige tilfælde. Se Ubundne personlige pronominer.

Ubundet pronomen ¿Es para ella? Er det til hende?
Bundet pronomenNo la conozco.Jeg kender hende ikke.

Oversigt over de personlige pronominer

Bemærk de få tilfælde hvor der er forskel på formerne. Se link til videre læsning i menuen i venstre spalte.

UbundneBundne
Subjekt Styret af præposition Objekt Indirekte objekt
Singularis
jeg/migyo mí (conmigo) me
du/dig ti (contigo) te
han/ham
den/det
él lo (le)le
hun/hende
den/det
ella lale
det ( neutrum)ello lo
De/Demusted lo (le) - lale
Pluralis
vi/osnosotros, nosotras nos
I/jervosotros, vosotras os
de/demellos los (les)les
de/demellas lasles
De/Demustedes los (les)/lasles