Bemærk

På dansk findes der to demonstrative pronominer: denne og hin. Det sidste bruges sjældent i moderne sprog.

Ofte vælger man at bruge den her og den der til at betegne henholdsvis det nære og det fjerne, eller blot den med betoning.

Tidsudtryk med demonstrative pronominer:

esta mañana
(i morges, i formiddags, her til morgen, her til formiddag
esta tarde
(i eftermiddag, i eftermiddags, i aften)
esta noche
(i aften, i nat)
a estas horas
(på nuværende tidspunkt)
esta semana
((i) denne uge)
este mes
((i) denne måned)
este año
i år
este invierno
(i vinter(s)), til vinter)
esta vez
(denne gang)
a esa hora
(på det tidspunkt)
a eso de las tres
(ved tretiden)
aquel día

(den dag - for længe siden)
en aquella época
en aquel período
en aquellos tiempos
(dengang, på det tidspunkt)

Eso bruges i en del faste udtryk:

¡Eso es!
¡Eso sì!
¡Eso mismo!
(Netop, ganske rigtigt!)
¡Eso sí que no!
(Ikke tale om!)
por eso/por esto
(derfor)
por eso mismo
(netop derfor)

Opdateret den 24.5.2009

Demonstrative pronominer

Der findes tre demonstrative pronominer. De bruges til at udpege noget i tale eller i tekst. Der skelnes (i rum, tid, følelsesmæssigt) mellem

  • det nære (fx nær den talende): este
  • det fjernere (fx nær den der tales til): ese
  • det helt fjerne (fx fra begge samtalepartnere): aquel

På spørgsmålet ¿De qué maleta hablas? ("Hvilken kuffert taler du om?") kunne man forestille sig følgende svar:

Esta maleta al lado de mí.Den kuffert her ved siden af mig.
Esa maleta al lado de ti.Den kuffert der ved siden af dig.
Aquella maleta al lado de Pedro.Den kuffert der ved siden af Pedro.

På denne side finder du

Oversigt

Det demonstrative pronomen kan bruges ad­jek­ti­visk og substantivisk. Det har samme køn og tal som det substantiv det lægger sig til eller refererer til. Det optræder desuden i neutrum.

NærFjernereFjernest
SingularisMaskulinumesteeseaquel
Femininumestaesaaquella
Neutrumestoesoaquello
PluralisMaskulinumestosesosaquellos
Femininumestasesasaquellas

Det demonstrative pronomen står normalt foran substantivet, men ese efterstilles ofte i daglig tale med en nuance af afstandtagen.

Esta señora es mi abuela.Denne dame er min bedstemor.
¡La mujer esa!Åh, det kvindemenneske!

Når de demonstrative pronominer bruges sub­stan­ti­visk, skrives de ofte med accent. Det er dog ikke obligatorisk, og det gælder ikke neutrumsformerne.

Esta es mi abuela.Det(te) er min bedstemor. (præsentation)
¿De quién es éste? (fx coche)Hvis er den? (bil)
¿Qué es esto?Hvad er det her?
¿Está esto claro?Er dette klart/forståeligt?

Demonstrative pronominer om sted

Este angiver noget der er tæt på den talende, ese noget der er tæt på den tiltalte - eller blot fjernere fra den talende - og aquel noget der er fjernt fra begge.

Estas casas son muy grandes. Disse huse er meget store.
Aquella casa no es tan hermosa como esta.Det hus derhenne er ikke så smukt som det her.
Esa maleta no es mía.Den kuffert der er ikke min.
Eso no es correcto.Det (du siger) er ikke korrekt.

Este kan også betyde "sidstnævnte" og aquel "førstnævnte", idet este henviser til det nærmeste og aquel til det fjerneste i sætningen.

José y Juan son hermanos, este es ingeniero y aquel es profesor.José og Juan er brødre, sidstnævnte (Juan) er ingeniør og førstnævnte er lærer.

Demonstrative pronominer om tid

Este angiver et tidspunkt der er tæt på nutiden, og kan pege både frem og tilbage i tid. Verbalets tid afgør betydningen. Ese peger på noget fjernere i fortid eller fremtid. Aquel refererer til en fjern fortid.

1. Esta mañana me he despertado temprano. I morges vågnede jeg tidligt.
2. Esta mañana voy a limpiar.Her til formiddag vil jeg gøre rent.
3. Esa mañana fui al colegio en taxi.Den morgen tog jeg en taxi til skolen.
4. En aquella época fuimos muy pobres.Dengang var vi meget fattige.

Bemærk at der i sætning 1 bruges perfektum om det nære og i sætning 3 og 4 præteritum om det fjerne(re).