Bemærk

Opdateret den 25.3.2013

Præpositioner, oversigt

Præpositioner danner sammen med en styrelse præpositionsled. Præpositionen anbringes lige foran sin styrelse.

La muñeca con que juegas es antigua. Den dukke du leger med, er antik.

Styrelsen kan bestå af substantiv, pronomen, infinitiv og ledsætning (indledt med que eller si).

Me voy sin mi familia. Jeg tager af sted uden min familie.
Me voy sin ellos.Jeg tager af sted uden dem.
Me voy sin decir nada.Jeg tager af sted uden at sige noget.
Me voy sin que lo sepan.Jeg tager af sted uden at de ved det.

Der findes simple og sammensatte præpositioner. Her nævnes kun nogle få af dem. De gennemgås mere udførligt på siderne Simple præpositoner og Sammensatte præpositioner.

Simple præpositioner Sammensatte præpositioner
atil, ved m.m.al lado deved siden af
anteforan, over for m.m.delante deforan
bajounderdebajo deunder
conmed, hos m.m.cerca dei nærheden af
defra, af, på om m.m.después deefter

Præpositioner kan indgå i faste forbindelser med et verbum eller et adjektiv (kan slås op i ordbog) og i verbalperifraser (se siden herom når den er skrevet).

Piensan en el futuro. De tænker på fremtiden.
Empiezan a comer.De begynder at spise.
Está contento de/con su vida.Han er tilfreds med sit liv.
Es alérgica a los gatos.Hun er allergisk over for katte.
Van a leer una novela policíaca.De skal til at læse en kriminalroman.
Acabamos de llegar.Vi er lige ankommet.

I nogle tilfælde svarer spansk præposition til ingen præposition på dansk:

Van a casa. De går hjem.
Están en casa.De er hjemme.
Se acercan a la casa.De nærmer sig huset.
Vinieron a las tres.De kom klokken tre.
El pueblo está a 20 kilómetros de Madrid.Landsbyen ligger 20 kilometer fra Madrid.
el dos de febrero de 2002den 2. februar 2002
al día siguiente(den) næste dag

Således også ved personobjekt og indirekte objekt samt genitiv og ord­sammen­sæt­ninger:

¿Conoces a la señora López? Kender du fru López?
¿Le diste el paquete a tu vecino?Gav du din nabo pakken?
los amigos del chicodrengens venner
una agencia de viajeset rejsebureau
un anillo de oroen guldring
una botella de vinoen flaske vin
un chico de diez añosen tiårig dreng

I nogle tilfælde hvor dansk har verbum + præpositionsled, har spansk verbum + objekt:

Bajan/suben la escalera. De går ned/de går op ad trappen.
Esperan el tren.De venter på toget.
Escuchan la música.De lytter til musikken.
Buscan las tijeras.De leder efter saksen.
Siguen el taxi.De følger efter taxien.