Bemærk

Dansk har en ret fast ordstilling.

Opdateret den 29.5.2009

Ordstilling

Ordstillingen er ret fri, men ikke ligegyldig. Dog er der faste regler for placeringen af bundne personlige pronominer, adjektiver, nægtelser og præpositioner (Siden om præpositioner er endnu ikke skrevet).

Med hensyn til placering af subjekt og verbal er der to muligheder (i eksemplerne markeres subjekt med fed skrift):

  1. Ligefrem ordstilling har rækkefølgen subjekt + verbal og er den mest almindelige.
    Los chicos están en el jardín.Børnene er i haven.
  2. Omvendt ordstilling har rækkefølgen verbal + subjekt og anvendes fx i spørgsmål.
    ¿Dónde está tu madre?. Hvor er din mor?

Denne side behandler

Ligefrem ordstilling

Ligefrem ordstilling er det almindelige i både helsætninger og ledsætninger. Til forskel fra dansk bruges ligefrem ordstilling i en sætning der indledes med et adverbial, og i en helsætning der kommer efter en ledsætning.

Los domingos la familia va a misa. Om søndagen går familien i kirke.
En España la gente cena muy tarde.I Spanien spiser folk aftensmad meget sent.
Cuando vuelve a casa, Ana descansa.Når Ana kommer hjem, hviler hun sig.
Como hace mal tiempo, los chicos no van al parque.Da det er dårligt vejr, går børnene ikke hen i parken.

Omvendt ordstilling

Omvendt ordstilling anvendes altid i følgende tilfælde:

Når et andet led end subjekt skal betones

I eksemplerne er det stadig subjektet der fremhæves med fed skrift:

Vino por fin la carta.Endelig kom brevet.
Esa novela no la quiere leer Julio. Den roman vil Julio ikke læse.

Bemærk dobbeltrepræsentation af det spidsstillede objekt.

I udråb

¡Qué bonito es el dibujo! Hvor er tegningen fin!

I anførende sætninger efter direkte tale

"¿Cómo estás?", preguntó María. "Hvordan har du det?", spurgte María.
"Quiero ir al cine", dijo el chico."Jeg vil i biografen", sagde drengen.

Omvendt ordstilling anvendes meget ofte i følgende tilfælde:

Ved usted, ustedes

No puede usted fumar aquí.De må ikke ryge her.

Ved refleksiv passiv

Se oye ruido en la calle. Der høres larm på gaden.

Læs mere om refleksiv passiv (siden er endnu ikke skrevet, men du kan finde lidt her: Refleksive pronominer)

Ved verber der styrer dativ

Me gusta la música clásica.Jeg kan godt lide klassisk musik.
A Javier le encantó la novela.Javier var begejstret for romanen.

Læs mere om verber der styrer dativ (siden er ikke skrevet endnu).

I relative ledsætninger

Der er ofte omvendt ordstilling når det relative pronomen er objekt eller styret af præposition.

He visto todas las películas que ha dirigido Almodóvar. Jeg har set alle de film som Almodóvar har instrueret.
Esta es la casa en la que vive Ana. Det er det hus Ana bor i.

Placering af direkte og indirekte objekt

Når objekterne består af substantiver er rækkefølgen normalt følgende:
direkte objekt + indirekte objekt. Hvis det indirekte objekt skal betones, kan det dog komme først. (I eksemplerne fremhæves det indirekte objekt med fed skrift).

La mujer les dio dulces a sus hijos. Kvinden gav sine børn slik.
La mujer les dio a sus hijos los dulces. Kvinden gav sine børn slikket.
(og ikke til andre)

Bemærk dobbeltrepræsentation af det indirekte objekt.

Ordstilling i forbindelse med sammensatte verbalformer

I modsætning til dansk kan sammensatte verbalformer (sammensatte tider og verbalperifraser) ikke adskilles ved andre sætningsled.

Ya se han ido Juan y Carmen.Juan og Carmen er allerede taget af sted.
Mañana van a irse Carlos y Sofía también.I morgen vil Carlos og Sofía også rejse.
Además, Carlos y Sofía están durmiendo.Carlos og Sofía ligger desuden og sover.

Ordstilling i spørgsmål

Helspørgsmål har ofte omvendt ordstilling, men dog ligefrem ordstilling hvis subjektet er langt. I dette tilfælde er det kun på tonefaldet (stigende intonation) man kan høre at det er et spørgsmål.

¿Está Juan?Er Juan til stede?
¿La madre de tu amiga está aquí?Er din venindes mor her?

Delspørgsmål har omvendt ordstilling som på dansk.

¿Dónde está tu madre?Hvor er din mor?

Læs også om ordstilling i spørgende ledsætninger.