Bemærk

Refleksiv passiv kan ikke bruges ved refleksive verber, som jo har se i betydningen "sig". Her kan uno/una anvendes. I talesprog bruges også 2. person singularis ("du" = "man").

Uno se ha levantado temprano
(Man (jeg) er stået tidligt op)
No te has podido dormir y estás cansado todo el día
(Du (man) har ikke kunnet falde i søvn og er træt hele dagen)

Hvis disse ikke er anvendelige i sammenhængen, må man finde andre udtryksmåder, fx

Todos se levantan temprano
(Alle står tidligt op)
Generalmente la gente se levanta temprano
(Normalt står folk tidligt op)

Opdateret den 4.4.2009

Oversættelse af dansk "man"

Der findes ikke et enkelt specielt ord til direkte oversættelse af det danske ord "man". Det kan afhængigt af sammenhængen oversættes med:

Uno, una

Uno, una er identisk med den talende ("en selv") og bruges derfor i maskulinum eller femininum.

Una vuelve cansada del trabajo. Man (= jeg) kommer træt hjem fra arbejde.

Refleksiv passiv

Refleksiv passiv består af se + et verbum i 3. person + i de fleste tilfælde et subjekt. (Det er altså ikke se der er subjekt.)
Denne form er generaliserende og kan indbefatte den talende. Kon­struk­tionen kan ofte oversættes på flere måder.

Se está bien aquí. Man har det godt her.
Aquí se habla inglés. Her tales der engelsk.
Her taler man engelsk.
Se alquilan pisos. Lejligheder udlejes.
Der udlejes lejligheder.
Lejligheder til leje.
Man udlejer lejligheder.

Læs mere om Refleksiv passiv.

Verbet i 3. person pluralis

Ved en upersonlig brug af verbet i 3. person pluralis (= "de") omtales nogle ubestemte andre, og den talende selv udelukkes.

Dicen que Ana está enferma. Det siges at Ana er syg.
Man siger at Ana er syg.
Llaman a la puerta. Det banker på døren.
Man banker på døren.