Bemærk

På dansk står ubestemt artikel i singularis altid foran substanti­vet:

en bil, et hus

Ubestemthed i pluralis angives ved endelse:

biler, huse

Opdateret den 8.5.2009

Ubestemte Artikler

Maskulinum Femininum
Singularis un chicoen dreng una chicaen pige
Pluralis (unos) chicos(nogle) drenge (unas) chicas(nogle) piger

Substantivet har ingen artikel når der er tale om ubestemt mængde eller antal.
Unos, unas ("nogle") bruges til at betegne et mindre ubestemt antal i en gruppe, en serie o. lign. (som fx i "et par drenge", "et par dage").

Beben agua. De drikker vand.
Comen patatas.De spiser kartofler.
Comen unas patatas.De spiser nogle/et par kartofler.

Ved substantiver i femininum der begynder med betonet a- eller ha-, bruges i singularis ikke una, men un. Det sker af lydmæssige grunde. Et tilknyttet adjektiv skal have femininumsendelse.
Dog har betegnelser for hunkønspersoner og alfabetets bogstaver a og h den almindelige femininumsartikel.

un arma peligrosa et farligt våben
un hambre canina en glubende sult
una árabe en arabisk kvinde
una a, una hache et a, et h

Der bruges ikke ubestemt artikel foran otro, (gran) parte og medio.
Ubestemt artikel foran medio og talord får betydningen "cirka".

otro día en anden dag
(gran) parte de la población en (stor) del af befolkningen
media hora en halv time
una media horacirka en halv time
unos 300 euroscirka 300 euro

Når et substantiv udelades, bruges i maskulinum singularis ikke un, men uno.

uno de mis amigos en af mine venner
¿Quieres un bocadillo? - Sí, dame uno.Vil du have en sandwich? - Ja, giv mig en.