Bemærk

På dansk angives bestemthed på to måder:

1. ved endelse:

bilen, bilerne

2. ved foranstillet bestemt artikel i forbindelse med et adjektiv:

den gamle bil, de gamle biler

Señor, señora, señorita bruges kun foran efternavne.

Don
og doña bruges kun foran fornavne (også når der kommer efternavn efter):

Don Juan Carlos (den spanske konge)
Doña Ana Gómez Gutiérrez

Forkortelse af titler skrives med stort:

señor -> Sr. (hr.)
señora -> Sra. (fru)
señorita -> Srta. (frøken)

Señorito bruges i moderne spansk kun nedsættende om "fars søn".

På dansk bruges genitiv med
-s, og der er ingen artikel foran "det ejede":

Anas mor, drengens cykel

Når der på dansk tales om arten, anvendes som regel ubestemt form af substantivet:

De elsker musik
Æbler er sunde

Bestemt form anvendes i nogle faste udtryk, fx

Hunden er menneskets bedste ven

Opdateret den 8.5.2009

Bestemte artikler

Bestemt artikel placeres altid foran substantivet og har samme køn og tal som dette.

Maskulinum Femininum
Singularis el chico drengen la chica pigen
Pluralis los chicos drengene las chicas pigerne

Der findes også en bestemt artikel i neutrum, lo. Den bruges foran adjektiver og superlativ af adverbier, men aldrig foran substantiver - sammenlign de to første eksempler:

NeutrumEs lo mismo.Det er det samme.
MaskulinumnEs el mismo sitio. Det er det samme sted.
Superlativ af adverbiumAna conduce lo más rápidamente. Ana kører hurtigst.

Ved substantiver i femininum der begynder med betonet a- eller ha- bruges i singularis ikke la, men el. Det sker af lydmæssige grunde. Et tilknyttet adjektiv skal have fe­mi­ni­nums­endelse.
Dog har betegnelser for hunkønspersoner samt bogstaverne a og h den almindelige femininumsartikel.

el arma peligrosa det farlige våben
el hambre canina den glubende sult
la árabe den arabiske kvinde
la a, la hache a'et, h'et

Præpositionerne a og de smelter sammen med maskulinumsartiklen el til al og del.

Van al aeropuerto. De tager til lufthavnen.
Vienen del aeropuerto. De kommer fra lufthavnen.

Ved genitiv bruges bestemt artikel foran "det ejede".

la bicicleta de Pedro Pedros cykel
la bicicleta del chico drengens cykel

Bestemt artikel bruges også til at henvise generelt til hele arten eller typen i mod­sæt­ning til en bestemt ting eller størrelse. I nogle tilfælde er det sam­men­hæn­gen der afgør hvad der menes, jf. det første eksempel der kan have to betydninger:

Les gusta la música.De kan godt lide musik. (arten)
De kan godt lide musikken. (fx den de netop lytter til)
Las manzanas son sanas. Æbler er sunde.

Artsartikel bruges ved udtryk for sport, spil, leg og spil på musik­instru­men­ter m.m. samt efter ir a + et sted hvor der foregår en bestemt type aktiviteter.

Juegan al fútbol y al voleibol.De spiller fodbold og volleyball.
Juegan a los naipes.De spiller kort.
Juegan a la guerra.De leger krig.
Tocan la guitarra y el piano.De spiller guitar og klaver.
Escuchan la radio.De hører radio.
Miran/ven la tele(visión).De ser tv.
Van al cine y luego a la discoteca.De går i biografen og derefter på diskotek.

I omtale af en person med titel o. lign. bruges bestemt artikel foran titlen. Det gør der ikke i tiltale.
Don og doña, som anvendes når personens fornavn nævnes, bruges dog altid uden artikel.

Hablan del general Franco.De taler om general Franco.
Hablan de la tía Ana.De taler om tante Ana.
Hablan de la señora Gómez.De taler om fru Gómez.
¿Cómo está usted, señora Gómez?Hvordan har De det, fru Gómez?
¿Cómo está usted, doña Ana?Hvordan har De det, fru Ana?
Hablan de don Pedro Gómez.De taler om hr. Pedro Gómez.

Ved angivelser af klokkeslæt bruges bestemt artikel i femininum. I singularis er hora ("time") under­forstået, og i pluralis horas ("timer").

Es la una.Klokken er et.
Son las dos.Klokken er to.
La película empieza a la una.Filmen begynder klokken et.
La película empieza a las dos.Filmen begynder klokken to.

Andre udtryk med bestemt artikel hvor dansk ikke har artikel:

Se lavan las manos.De vasker hænder.
Vendrán el domingo (próximo).De kommer på (næste) søndag.
No vinieron el domingo (pasado).De kom ikke i søndags/sidste søndag.
Viven en el norte de España.De bor i Nordspanien.
Viven al sur de Madrid.De bor syd for Madrid.
Van a la izquierda/a la derecha.De går til venstre/til højre.
Está en la página 12.Det står på side 12.