Introduktion

Andre hjælpeværktøjer

Få de spanske verber og alle andre spanske ord bøjet med

Palabrazo - også til eksamen!

Få hjælp til at rette grammatiske fejl - også til eksamen - med

TjekSpansk - klik her og læs mere!

Baggrund og ide

Lisbets baggrund for at skrive spansk grammatik er mere end 30 års erfaring med sprog­under­visning (fransk og spansk) på gymnasie- og hf-niveau samt en del forsøg med elektronisk skriftligt arbejde.

Hvis man bruger elektronisk ordbog og tekst­behandling til skriftlig spansk, er det oplagt også at bruge en elektronisk gram­ma­tik. Så har man så at sige det hele samlet på ét sted. Ved anvendelse af elektronisk korrektur kan underviseren i opgave­besvarelsen indsætte link til relevante sider i grammatikken.

Hovedreglerne gennemgås så kort og over­skue­ligt som det skønnes muligt. Desuden fokuseres der på de forskelle mellem dansk og spansk som er­fa­rings­mæs­sigt volder pro­ble­mer.

Den 4/4 2014 er siden overtaget af Laluz.dk fordi Lisbet vil nyde sin pensionisttilværelse. Spanskgrammatik.dk er koblet tæt med hjælpeværktøjet TjekSpansk som er en meget grundig grammatikkontrol til spansk.

Opbygning

Ho­ved­teksten er placeret i midten og til venstre for den menuen. I højre spalte findes uddybende kommentarer, fx sam­men­lig­ninger med dansk sprogbrug. Alle link er blå.

Siderne er konstrueret med en flydende midtersektion for at tilpasse designet bedst muligt til forskellige skærmopløsninger. Det vil sige at man - for at undgå fornemmel­sen af at være til tenniskamp - bør formindske browservinduet hvis man har en stor skærm.

Grammatiske betegnelser

Der er fortrinsvis brugt latinske grammatiske betegnelser, og der bruges de betegnelser som anbefales af Dansk Sprognævn. Hvis man peger på ordene med musen, fremkommer der en lille boks med den danske betegnelse. Disse ord er markeret med rødt, dvs. at også over­skrif­terne er forsynet med en hjælpetekst når de indeholder latinske betegnelser. Linkene viser lige­ledes en hjælpetekst og sommetider en uddyb­ning af menupunktets indhold.

Udenadslære

Et fif til at huske grammatiske regler: Vælg et modeleksempel og lær det udenad!
I det hele taget er udenadslære en stor hjælp til at lære fremmedsprog, selvfølgelig i kom­bi­nation med alle mulige andre indlæringsmetoder.

Søgefunktion

Søgefunktionen leveres gratis af FreeFind. Derfor må man finde sig i lidt reklamer på søgesiderne.

Opdatering

Siderne er forsynet med opdateringsdato så at det er muligt at følge med i eventuelle ændringer. Da projektet stadig er i redigeringsfasen, foretages der en del justeringer.

Litteratur

Der findes masser af bøger der handler om spansk grammatik, og nogle af dem har jeg også har ladet mig inspirere af. Se Litteraturliste. Her finder du også link til online spanskprogrammer.

Kommatering

I min tekst bruger jeg "nyt" komma som anbefalet af Dansk Sprognævn. Se komma­reglerne.

Kontakt

Forslag, rettelser og kommentarer modtages gerne pr. e-mail.